Na starych mapach – Bebelno i okolice – podsumowanie (cz. 7)

Przez ostatnie kilka tygodni mogli?my ?ledzi? jak wygl?da?o Bebelno i okolice ponad 200 lat temu. Umo?liwi?a nam to mapa tzw. Galicji Zachodniej – The First Military Survey 1763-1787, jaka zosta?a udost?pniona przez serwis Mapire. Podane lata mapy (lata w których zosta?a opracowana) s? nieco myl?ce, gdy?  dane interesuj?cego nas obszaru …

Na starych mapach – Krasów i Krasówek/Skociszewy (cz. 5)

W pi?tej cz??ci cyklu w którym poznajemy bli?ej okoliczne tereny na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony) przyjrzymy si? dok?adniej okolicom miejscowo?ci Krasów i Krasówek. Krasów Obecny Krasów odnajdujemy dok?adnie w tym samym miejscu co na powy?szej mapie. Tak?e charakterystyczne dla Krasowa trzy grupy zabudowy (Wie?, …

Na starych mapach – Krzepin i Zagórcze (cz. 4)

W kolejnym odcinku cyklu, w którym przygl?damy si? szczegó?owo terenom Bebelna na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony), przedmiotem naszej analizy b?dzie Krzepin oraz Zagórcze. Krzepin Krzepin obecnie jako wiosk? odnajdujemy w zasadzie w tej samej lokalizacji co kiedy?. Pisz? „w zasadzie”, gdy? obecnie zasadnicza cz??? …