Na starych mapach – Bebelno i okolice – podsumowanie (cz. 7)

Przez ostatnie kilka tygodni mogli?my ?ledzi? jak wygl?da?o Bebelno i okolice ponad 200 lat temu. Umo?liwi?a nam to mapa tzw. Galicji Zachodniej – The First Military Survey 1763-1787, jaka zosta?a udost?pniona przez serwis Mapire. Podane lata mapy (lata w których zosta?a opracowana) s? nieco myl?ce, gdy?  dane interesuj?cego nas obszaru …

Na starych mapach – Sulików (cz. 1)

Jaki? czas temu w Sieci trafi?em na jedn? z map imperium Habsburgów (Maps of the Habsburg Empire) – First Military Survey (1763-1787). Jest to mapa przedstawiaj?ca tzw. Galicj? Zachodni? lub Now? Galicj? (niem. Neu-Galizien, West-Galizien). Galicja Zachodnia zosta?a utworzona z ziem polskich zagarni?tych przez Austri? na mocy III rozbioru Polski w 1795 i w takiej formie istnia?a w …

Odnośniki do Map Google

Do opisów miejscowo?ci: Pod?azie, Skociszewy, Sulików, Szczodrów, Zagórcze, dodano odsy?acze (GM») u?atwiaj?ce odnalezienie i obejrzenie tych miejscowo?ci w us?udze Mapy Google. Oczywi?cie sukcesywnie funkcjonalno?? ta b?dzie dodawana do opisów pozosta?ych miejscowo?ci. Zapraszam!