Podsumowanie

 • XIII/XIV – pierwsze potwierdzone początki osadnictwa na terenie Bebelna, rzeczywisty początek osadnictwa można datować na pewno dużo wcześniej
 • pocz. XIV w. – Wacław Rokosz – pierwszy hipotetyczny właściciel Bebelna
 • 1398 – pierwsza wzmianka w dokumentach źródłowych o Bebelnie
 • koniec XIV w. do ok. 1412 – Zawisza (Rokosz ?) – pierwszy potwierdzony właściciel Bebelna
 • p. poł. XV w. – wzmiankowani są dziedzice Bebelna: Zawisza (drugi) piszący się z Chlewic, Spytek i syn jego Jan
 • pocz. XV w. – Długoszowie wchodzą w posiadanie Bebelna Większego
 • ok. 1470 – kres władania ostatnią częścią Bebelna będącą w rękach Zawiszyców
 • ok. 1504 – kres władania Bebelnem przez Długoszów
 • 1508 – jako właściciel Bebelna Mniejszego wymieniany jest Psarski herbu Jastrzębiec, a Bebelna Większego Krzysztof Gosławski herbu Oksza
 • ok. 1512 – z „Liber beneficiorum…” Jana Łaskiego wynika, że dziedzicem Bebelna Mniejszego był Piotr Zakrzewski herbu Jastrzębiec
 • 1540 – Krzysztof Gosławski właścicielem Bebelna Większego, a Jakub Mąkoski Bebelna Mniejszego
 • ok. poł. XVI w. – Gosławscy stają się właścicielami obu części Bebelna
 • ok. poł. XVI w. – Bebelno za staje się ośrodkiem reformacji kalwińskiej
 • 1576 – właścicielem Bebelna Mniejszego jest Stanisław Gosławski
 • 1 kwietnia 1657 – najazd wojsk księcia Jerzego Rakoczego, sprzymierzonego przeciwko Polsce z królem Szwecji Karolem X Gustawem
 • 1674 i/lub 1686 – sprzedaż Bebelna przez Stanisława Gosławskiego, Janowi Stanisławowi Bystrzanowskiemu herbu Starykoń
 • 1725 / 1745 – fundacja kościoła przez Antoniego i Karola Bystrzanowskich
 • 1819 – Kazimierz Bystrzanowski wydzierżawia Bebelno Walentemu Jackowskiemu
 • 1833 – w ramach represji popowstańczych władze rosyjskie konfiskują cały majątek Bystrzanowskich i wydzierżawiają go Walentemu Jackowskiemu i Józefowi Katerli, a następnie Franciszkowi Makólskiemu
 • 1842 – dobra Bebelno wracają w ręce Bystrzanowskich
 • 9 październik 1856 – siostry Bystrzanowskie sprzedają Bebelno Ludwikowi Krzyszkowskiemu
 • 1869 – jako dzierżawca Bebelna wymieniany jest Dobrowolski
 • 1872 – dzierżawcą Bebelna jest Jan Kazimierz Bystrzanowski
 • 1874 – Bebelno z pobliskimi miejscowościami pada ofiarą epidemii cholery
 • 1927 – założenie Straży Ogniowej (późniejsza straż pożarna) w Bebelnie
 • 15-16 stycznia 1945 – wkroczenie oddziałów wojsk radzieckich do Bebelna
 • 1954 – utworzenie Gromadzkiej Rady Narodowej w Bebelnie
 • lata 50. XX w. – powstanie Koła Gospodyń Wiejskich
 • koniec lat 50. XX w. – założenie kółka rolniczego
 • ok. 1962 – elektryfikacja wioski
 • 1969 – likwidacja GRN w Bebelnie
 • 1985 – początek działalności „Bebelanek” – ludowego zespołu śpiewaczego
 • 1999 – oddanie do użytku Dom Strażaka
 • 2004 – oddanie do użytku sali gimnastycznej przy szkole (dawniej ZPO)
 • 2007 – oddanie do użytku wodociągu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.