Gosławscy

Kolejnymi właścicielami Krasowa Większego, przypuszczalnie od lat dwudziestych lub trzydziestych XVI wieku do co najmniej połowy XVII stulecia, byli Gosławscy z Bebelna. W 1540 roku dziedzicem Krasowa Większego był właściciel Bebelna Większego i Krzepina Krzysztof Gosławski. W Krasowie Większym w tym czasie gospodarowało także sześciu kmieci, w tym pięciu na półłankach. Pola folwarczne należały do Bebelna (Agri prediales ad Bambelno pertinentes). Wszystko wskazuje zatem, iż w Krasowie Większym w tym okresie nie było zatem ani dworu, ani folwarku. Jak pamiętamy, w poprzednim stuleciu Długosz wzmiankował obecność praedium unicum militare czyli dworu o przeznaczeniu mieszkalno-obronnym w Krasowie Większym. Jak to już było szerzej omówione przy okazji Bebelna, przypuszczalnie wyżej wymieniony, wzmiankowany przez Długosza w XV wieku obiekt, to najprawdopodobniej gródek który wymieniany jest później na terenie Bebelna.

Teren na którym najprawdopodobniej znajdował się dwór w Krasowie. Widok od strony południowej [2010 r.]. Foto W. Cichecki.
Teren na którym najprawdopodobniej znajdował się dwór w Krasowie. Widok od strony południowej [2010 r.]. Foto W. Cichecki.

Według tego samego rejestru poborowego z 1540 roku w Krasowie Mniejszym był wówczas dwór i folwark (curia et predium bonum), a także młyn. Właścicielem natomiast był Feliks Krasowski, co sugeruje, iż ta część dawnego Krasowa była dalej we władaniu Szreniawitów.

Wracając do rodu Gosławskich należy także wspomnieć o tym, iż podobnie jak w przypadku Bebelna, także i w dzieje Krasowa Większego wplata się wątek związany z kalwinizmem i arianizmem. Niestety na chwilę obecną w świetle przeprowadzonych badań nad dziejami reformacji na interesującym nas terenie, trudno powiedzieć na ten temat coś więcej. Na dzień dzisiejszy wiadomo jedynie, iż najprawdopodobniej przed rokiem 1623 Gosławscy założyli przy dworze (wynika, iż istniał wtedy już dwór w Krasowie Większym lub cały Krasów był w posiadaniu Gosławskich) w Krasowie zbór ariański i w roku 1650 prowadził go Daniel Jaśkiewicz – duchowny tego wyznania. Trzy lata później w 1653 roku, zboru tego już tam nie było. Dzieje reformacji zarówno w Krasowie jak i innych okolicznych wioskach są z pewnością bardzo interesującym tematem i miejmy nadzieję, iż w przyszłości doczekają się bardziej szczegółowych badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.