Czasy wojny

Poziom szkolnictwa powszechnego na terenie Generalnej Guberni w czasie drugiej wojny światowej systematycznie malał. Było to wynikiem zamierzonej działalności okupanta. Podobnie jak na terenie całej Generalnej Guberni również w Szkole Powszechnej w Bebelnie, w pracy dydaktycznej korzystano z miesięcznika „Ster”. Miał on spełniać rolę nie tylko pisma szkolnego dla dzieci od lat 9. do 14. ale także rolę czytanek, zastępując odpowiednie podręczniki do nauki języka polskiego dla klasy III–VII szkoły powszechnej. Czytanki zamieszczane w tym miesięczniku przerabiane były przez wszystkich uczniów od klasy III do klasy VII, z zachowaniem specjalnego podejścia w związku z wiekiem i materiałem programowym. Było to jedynie źródło samodzielnie zdobywanej wiedzy z języka polskiego i to zarówno dla dzieci dziewięcio- jak i czternastoletnich.

Na początku roku szkolnego 1939/40 oprócz pracy dydaktycznej prowadzonej z uczniami, na terenie szkoły prowadzona była biblioteka dla starszych, która otwarta była we wtorki i piątki w godzinach 16-18. Prowadzony był również kurs dokształcający dla młodzieży pozaszkolnej która pragnęła otrzymać świadectwo ukończenia klasy VII.

Dużą przeszkodą w prowadzeniu pracy dydaktycznej była słaba frekwencja dzieci oraz małe zainteresowanie rodziców ich nauką i związana z tym niewielka pomoc w odrabianiu zadań domowych. Efekty pracy dydaktycznej w dużej mierze uzależnione były od wyposażenia placówki w sprzęt i pomoce naukowe. Na ten cel każdego roku zbierana była składka od rodziców, tzw. wpisowe. Składka ta była ustalana na zebraniach z rodzicami i w roku szkolnym 1939/40 wynosiła 50 groszy od dziecka lub 1 złoty z domu, bez względu na ilość uczęszczających do szkoły dzieci.

Antoni Suliga [1935 r.]. Ap.
Antoni Suliga [1935 r.]. Ap.

W 1940 roku kierownikiem szkoły w Bebelnie został Antoni Suliga. Urodził się w 1902 roku w Bebelnie w rodzinie średnio zamożnych rolników. W latach międzywojennych zdobył wykształcenie wyższe, co w owym czasie było celem nieosiągalnym dla wielu nawet bardzo zdolnych dzieci wiejskich. Mieszkał i pracował w Chorzowie utrzymując czteroosobową rodzinę. Wojna zmusiła go do powrotu w rodzinne strony. W Bebelnie zamieszkał w wynajętym mieszkaniu u Jana i Apolonii Toborków. W 1944 roku opuścił Bebelno i powrócił do Chorzowa, gdzie pracował w jednym z techników. Zmarł w 1981 roku.

Od roku szkolnego 1940/41 z programu nauczania został wyłączony przedmiot geografia. Nie uczono również historii4. Wyłączenie tych przedmiotów z programu było jednym z ogniw wrogiej polityki oświatowej okupanta. W latach 1941-1944 wyraźnie zmniejszył się tygodniowy wymiar godzin nauczania. Uczniowie klas I i II uczyli się w oddziałach łączonych. Tygodniowy wymiar godzin w klasach I i II wynosił 12 godzin. Uczniowie w klasie III uczyli się 16 godzin tygodniowo, a uczniowie klasy IV – 18 godzin tygodniowo. Tygodniową liczbę godzin poszczególnych przedmiotów w klasach przedstawia poniższa tabela.

Tygodniowa liczba godzin poszczególnych przedmiotów w klasach w roku szkolnym 1939/40.

PrzedmiotyKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VII
Język polski7776555
Arytmetyka z geometrią3444444
Rysunki1122222
Zajęcia praktyczne2222333
Śpiew1122333
Ćwiczenia cielesne2122222
Historia----330/4
Geografia--33534/0
Nauka o przyrodzie--33534
Religia2222222
Źródło: E. Literacka, Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1938-1961, Kielce 1998, s. 79

Tygodniowa liczba godzin poszczególnych przedmiotów w klasach w roku szkolnym 1940/41.

PrzedmiotyKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VII
Język polski3677666
Arytmetyka z geometrią4444444
Rysunki1122222
Zajęcia praktyczne2222333
Śpiew1122222
Ćwiczenia cielesne1122222
Historia-------
Geografia-------
Nauka o przyrodzie--45233
Religia2222222
Źródło: E. Literacka, Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1938-1961, Kielce 1998, s. 79-80.

W szkole prowadzona była tygodniowo jedna godzina chóru. Tygodniowa liczba godzin nauczycielskich wynosiła 214. W następnym roku (tabela powyżej) liczba godzin nauczanych przedmiotów uległa zmianie.

Od roku szkolnego 1941/42 w planie nauczania niewiele się zmieniło. Nadal nie uczono geografii i historii, a w roku 1943/44 i 44/45 zmniejszona została liczba godzin rysunku, zajęć praktycznych, ćwiczeń cielesnych i śpiewu. W klasach I-III tygodniowa liczba godzin tych przedmiotów wynosiła po pół godziny. Zestawione to zostało w poniższej tabeli.

Tygodniowa liczba godzin poszczególnych przedmiotów w klasach w roku szkolnym 1941/42 i 1942/43.

PrzedmiotRok szkolny 1941/42Rok szkolny 1942/43
Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IV
Język polski6666666666
Arytmetyka z geometrią4444444444
Rysunki1112220.50.511
Zajęcia praktyczne1112220.50.512
Śpiew1112220.50.511
Ćwiczenia cielesne1112220.50.511
Historia----------
Geografia----------
Nauka o przyrodzie--2244--23
Religia2222221122
Źródło: E. Literacka, Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1938-1961, Kielce 1998, s. 80-81.

W roku szkolnym 1944/45 zmienił się stopień organizacyjny szkoły – powstaje szkoła pięcioklasowa. Obrazuje to poniższa tabela.

Tygodniowa liczba godzin poszczególnych przedmiotów w klasach w latach 1943/44 i 1944/45.

PrzedmiotRok szkolny 1943/44Rok szkolny 1944/45
Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa V
Język polski666666666
Arytmetyka z geometrią444444444
Rysunki0.50.5110.50.50.511
Zajęcia praktyczne0.50.5120.50.5111
Śpiew0.50.5110.51111
Ćwiczenia cielesne0.50.5110.50.5111
Nauka o przyrodzie--23---12
Religia111111111
Źródło: E. Literacka, Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1938-1961, Kielce 1998, s. 81.

Od 1944 do 1945 roku funkcję kierowniczki szkoły pełniła Józefa Kamińska, która pracowała w szkole w Bebelnie od 1936 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.