Nowa miejscowość w parafii

Jak to zostało wspomniane przy okazji omawiania opisu parafii w „Liber beneficiorum…” Łaskiego, na początku XVI wieku w skład bebelskiej parafii wchodziły wioski: Bebelno Większe i Mniejsze, Krasów Większy i Mniejszy, Sulików, Krzepin, Kobylepole oraz Szczodrów. Większość dokumentów źródłowych niewiele wspomina o tym, iż w skład parafii w Bebelnie wchodziła także jeszcze jedna miejscowość – Podłazie. Trudno jednoznacznie ustalić kiedy mogło się w niej pojawić i kiedy administracyjnie zostało z niej wyłączone.

Jak widzimy Jan Łaski w swoim „Liber beneficiorum…”, które powstało najprawdopodobniej na przełomie XV i XVI wieku, nie wymienia jeszcze tej miejscowości w składzie bebelskiej parafii. Podłazie w parafii Bebelno w źródłach po raz pierwszy odnajdujemy w zapiskach metrykalnych bebelskiej parafii z roku 1690, a więc równolegle z zachowanymi najwcześniejszymi zapiskami metrykalnymi tej parafii (dostępnymi w formie spisów). Przypuszczalnie mogło się ono w niej znaleźć od początku lub połowy XVI wieku, kiedy to Bebelno stało się ośrodkiem reformacji lub (co bardziej prawdopodobne) po (w) 1618 roku na kiedy to jest datowane „przywrócenie” (przez Piotra Gosławskiego) katolicyzmu w Bebelnie. Wydaje się to nawet prawdopodobne, gdyż w źródłach z roku 1617, przy okazji wyliczania dóbr ziemskich jakie przypadły Piotrowi Gosławskiemu w spadku po zmarłym ojcu Janie, obok innych miejscowości wchodzących wówczas w skład bebelskiej parafii, wymieniane jest także Podłazie. Niestety nie wiadomo czy już wcześniej wchodziło ono w skład tej parafii, czy też do jego przyłączenia do niej przyczynił się dopiero nowy, młody właściciel – Piotr Gosławski.

Dosyć trudno i jednoznacznie w sumie ustalić od kiedy i przez jaki okres Podłazie należało do bebelskiej parafii. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, (koniec wieku XIX) podaje, że folwark Podłazie (część lewobrzeżna?) należała do parafii w Węgleszynie, a Podłazie Kossowskie (część prawobrzeżna?) do parafii w Kossowie. Wzmiankuje on także, iż w roku 1827, Podłazie Kossowskie należało do parafii Bebelno.

Jednakże Podłazie (Kossowskie ?) nieprzerwanie występuje w księgach metrykalnych Bebelna od 1690 do co najmniej… 1945 roku. Zdają się to także potwierdzać pośrednio zapiski w księgach metrykalnych sąsiednich parafii, np. w 1780 roku w księgach metrykalnych parafii Konieczno możemy trafić na ślub Heleny Dzióbek z Łukaszem Mierzwa z Podłazia, parafia Bebelno.

Zatem do rozwikłania „zagadki” przynależności parafialnej Podłazia przyczyniłyby się z pewnością studia np. inwentarzy parafii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.