Czasy współczesne

Lata 70-te i 80-te przyniosły poprawę życia na wsi. Wybudowano wiele nowych domów i budynków gospodarczych. Stopniowo mechanizowano i modernizowano gospodarstwa rolne. Powszechnym zjawiskiem w tym okresie była tzw. dwuzawodowość. Polegała ona na tym, że mieszkańcy Bebelna, oprócz uprawy roli, podejmowali także pracę w zakładach i instytucjach pobliskich miejscowości, głównie we Włoszczowie. Chociaż nie tylko. Dojeżdżali do pracy nawet do Zawiercia, Myszkowa, Katowic czy Ogrodzieńca.

Podkreślenia wymaga fakt, że w tym okresie działało na terenie Bebelna, jedno z najliczniejszych w województwie, koło Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (później PSL). Długoletnim prezesem tego koła był dziś już nieżyjący Michał Suliga.

W latach 70-tych w Bebelnie organizowane były dziecińce. Funkcjonowały one w okresie wakacji i otaczały opieką dzieci rolników pracujących przy żniwach i sianokosach. Dziecince finansowane były przez Kółko Rolnicze.

W tym okresie otwarto także w Bebelnie Klub Książki i Prasy RUCH. Klub ten mieścił się początkowo w domu p. Leokadii Drozdowskiej. Później został przeniesiony do domu p. Haliny Lenard. Był on miejscem spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych całej wioski. Został zlikwidowany na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.

W Bebelnie działała i działa nadal także filia biblioteki publicznej. W latach siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych mieściła się w domu p. Zimolągów, później została przeniesiona do domu p. Śliwińskich w Bebelnie Kolonii, a od lat dziewięćdziesiątych mieści się w domu p. Suligów w Bebelnie Wsi.

Bebelanki podczas występu w Domu Strażaka w Bebelnie [2001 r.]. Ap.
Bebelanki podczas występu w Domu Strażaka w Bebelnie [2001 r.]. Ap.
Bebelanki przekazujące wieniec na dożynkach powiatowych w Koniecznie w 2006 r. Foto W. Cichecki.
Bebelanki przekazujące wieniec na dożynkach powiatowych w Koniecznie w 2006 r. Foto W. Cichecki.

Od wiosny 1985 roku działa w Bebelnie ludowy, kobiecy zespół śpiewaczy „Bebelanki” przy Kole Gospodyń Wiejskich. W chwili założenia (założycielkami były Edwarda Bąk i Aleksandra Kościołek) liczył 24 osoby i znany jest z występów nie tylko na terenie gminy ale i poza jej granicami (Święta Ludowe, Dożynki, Dni Włoszczowy, przeglądy kolęd). Pierwszy występ zespołu miał miejsce na Święcie Ludowym w Kurzelowie w maju 1985 roku. W tym samym roku, jesienią, „Bebelanki” uczestniczyły także w „Dymarkach Świętokrzyskich” i „Panoramie miast Busko Zdrój – Włoszczowa”, a także na dożynkach w Woli Wiśniowej. Szczególną sympatią zespołu cieszyły się Wojewódzkie Konkursy Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie w których „Bebelanki” zajęły dwukrotnie drugie miejsce (1995 i 1996) i raz trzecie (1997) w kategorii zespołów ludowych. W latach 1995 i 1997 „Bebelnaki” występowały także w „Buskich Spotkaniach z Folklorem” gdzie były wyróżnione. Z upływem lat zmieniał się i zmniejszał skład zespołu. W roku 2000 liczył on 7 osób.

Budynek starej zlewni mleka tuż przed przebudową. Ap.
Budynek starej zlewni mleka tuż przed przebudową. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka. Ap.

W roku 1999 oddano do użytku Dom Strażaka (GM») (GSV) – wybudowany m.in. ze składek społecznych, siłami mieszkańców wioski. Powstał on na bazie dawnego, nieużywanego punktu skupu mleka. Budynek ten przejęła w roku 1994 Ochotnicza Straż Pożarna w Bebelnie od włoszczowskiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

Rozbudowa budynku zlewni mleka - przy pracach pomagały także dzieci i młodzież. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka – przy pracach pomagały także dzieci i młodzież. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka - prace przy więźbie dachowej. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka – prace przy więźbie dachowej. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka - prace wewnątrz. Ap.
Rozbudowa budynku zlewni mleka – prace wewnątrz. Ap.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu obiekt ten został rozbudowany i zaadoptowany na wspominany już Dom Strażaka. Wszystkie prace związane z jego budową, a więc murowanie, tynkowanie, wykonanie więźby dachowej i jej pokrycie, zakładanie instalacji (elektrycznej, wodnej, co), wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie elewacji i podłóg były wykonywane społecznie. Na ogólny koszt budowy wynoszący 285 tysięcy złotych, wkład społeczny mieszkańców wyniósł 200 tys. zł.

Dom Strażaka w Bebelnie [2008 r.]. Foto W. Cichecki.
Dom Strażaka w Bebelnie [2008 r.]. Foto W. Cichecki.

Obecnie w obiekcie tym znajduje się garaż na samochód, kuchnia wraz z zapleczem, łazienki, sala konsumpcyjna i widowiskowa. Budynek ten jest nie tylko siedzibą miejscowej straży, ale służy także mieszkańcom Bebelna i okolicznych miejscowości jako ośrodek spotkań okolicznościowych, kulturalnych i towarzyskich.

Dziś jednostka OSP Bebelno liczy ok. 30. druhów. Dzięki wsparciu gminy, w styczniu 2005 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie przekazała jednostce samochód bojowy.

W posiadaniu bebelskiej OSP jest także niewielki zbiornik retencyjno-rekreacyjny (GM»).

Zbiornik wodny OSP [2009 r.]. Foto W. Cichecki.
Zbiornik wodny OSP [2009 r.]. Foto W. Cichecki.

W roku 2006 (14 maja) Ochotnicza Straż Pożarna w Bebelnie była organizatorem gminnych obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pod Domem Strażaka, spod którego poczty sztandarowe przeszły do kościoła parafialnego, gdzie odprawiono uroczystą Mszę Świętą. W uroczystościach wzięły udział delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Czarncy, Dankowa Dużego, Dankowa Małego, Jeżowic, Konieczna, Kurzelowa, Łachowa, Międzylesia, Przygradowa, Rogienic, Woli Wiśniowej i Włoszczowy. Na uroczystości obecni byli także: wicestarosta Ryszard Maciejczyk, prezes zarządu powiatowego OSP – Wiktor Krotla, prezes gminnego Związku OSP – Józef Grabalski, a także przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – mł. kpt. Krzysztof Ciosek. Po mszy, uczestnicy uroczystości przeszli ponownie pod Dom Strażaka, gdzie odbyło się wyróżnienie odznaczeniami zasłużonych druhów.

Gminne obchody Dnia Strażaka 2006 - przemarsz uczestników do kościoła [2006 r.]. Foto R. Banaszek.
Gminne obchody Dnia Strażaka 2006 – przemarsz uczestników do kościoła [2006 r.]. Foto R. Banaszek.

Odznakami „Wzorowy strażak” wyróżnieni zostali druhowie: Jarosław Derbot, Rafał Koszyka, Karol Prymas, Jan Luzar, Mariusz Luzar, Leszek Suliga i Roman Natkowski.

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali natomiast: Waldemar Giec, Jan Lelonek, Jacek Lesiak, Marek Lesiak, Mirosław Luzar.

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Marian Dyksiński, Stanisław Luzar, Jerzy Suliga, Tadeusz Suliga, Józef Zimoląg.

Całość imprezy uświetniała orkiestra dęta z Konieczna.

Gminne obchody Dnia Strażaka 2006 - poczty sztandarowe. Foto R. Banaszek.
Gminne obchody Dnia Strażaka 2006 – poczty sztandarowe. Foto R. Banaszek.

 

W roku 2008 bebelska OSP świętowała 80. lecie swojego istnienia. Uroczystości z tym związane odbyły się 8 czerwca 2008 r. Uroczystą Mszę Świętą w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Bebelnie odprawił kapelan powiatowy strażaków ks. Leszek Dziwosz. Podczas nabożeństwa miało miejsce poświęcenie sztandaru strażackiego. Następnie na placu przed strażnicą nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru jednostce. Sztandar z rąk Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Ireneusza Żaka przyjął Stefan Lesiak – Prezes OSP Bebelno i przekazał go następnie swoim druhom.

Przekazanie sztandaru bebelskiej OSP [2008 r.]. Ap.
Przekazanie sztandaru bebelskiej OSP [2008 r.]. Ap.

Od kilku lat (a dokładniej od 2001 r.) tradycją już się stało, iż corocznie w jeden ze styczniowych, niedzielnych wieczorów organizowany jest „Wieczór Kolęd i Pastorałek”. Od jakiegoś czasu jest nim niedzielny wieczór w dniu „Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, a występy połączone są z kwestą prowadzoną przez wolontariuszy WOŚP.

Pierwsze „Wieczory Kolęd” były organizowane w Domu Strażaka. Kiedy Bebelno doczekało się sali sportowej, impreza ta odbywa się właśnie w tym obiekcie. W imprezie tej z reguły udział biorą uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej (dawniej Zespołu Placówek Oświatowych), zespół ludowy „Bebelanki”, mieszkańcy Bebelna, a ostatnio także chór męski działający od 2005 roku przy kościele parafialnym w Bebelnie.

Męski chór parafialny podczas występu (80-lecie OSP Bebelno) [2008 r.]. Ap.
Męski chór parafialny podczas występu (80-lecie OSP Bebelno) [2008 r.]. Ap.

Kolędy w wykonaniu uczniów niejednokrotnie wzbogacane są akompaniamentem instrumentów muzycznych. Oprócz samego śpiewania kolęd wszyscy zaproszeni mogą także podziwiać występy dzieci w przygotowanych przez nie jasełkach.

W roku 2007 oddano do użytku mieszkańcom Bebelna długo oczekiwany wodociąg. Mieszkańcy od dawna narzekali na brak dobrej wody (podobnie jak i mieszkańcy sąsiednich miejscowości). Dodatkowo w przypadku występowania długotrwałej suszy zdarzało się także, iż wody w studniach po prostu brakowało.

Ogółem cały wybudowany wodociąg (Bebelno, Ludwinów, Podłazie i część Krasowa – łącznie ok. 250 przyłączy) liczy prawie 15 km długości. Koszt jego budowy to ok. 3 mln zł, z czego połowa została dofinansowana ze źródeł zewnętrznych.

* * *

Obecnie Bebelno stanowią dwa sołectwa: Kolonia i Wieś. Sołectwo Bebelno Kolonia zajmuje powierzchnię niecałych 500 ha z czego lasy stanowią ok. 30 ha, łąki i pastwiska ok. 37 ha, grunty orne ok. 407 ha, nieużytki ok. 5 ha. Sołectwo Bebelno Wieś zajmuje powierzchnię niecałych 500 ha z czego lasy stanowią ok. 145 ha, łąki i pastwiska ok. 136 ha, grunty orne ok. 192 ha, a nieużytki ok. 1 ha. Zabudowa ogółem liczy ok. 230 budynków mieszkalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.