Kierownictwo szkoły

Poniższy wykaz przedstawia kadrę kierowniczą szkoły w Bebelnie od początków jej istnienia do chwili obecnej. Obok każdej z wymienionych osób podano lata w których sprawowała ona funkcję kierownika lub dyrektora szkoły oraz krótką notę biograficzną.

Kadra kierownicza szkoły w Bebelnie

LpImię i NazwiskoLata sprawowania funkcjiIlość latKrótka nota biograficzna
1Zbroiński Stanisław1919-193011Był pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły. Urodził się w 1894 r. Pochodził z pobliskiej wsi Dzierzgów. Ukończył seminarium nauczycielskie. Po przyjściu do Bebelna miał za sobą już 6-letni staż pracy. W Bebelnie pracował do 1930 roku. Zmarł w wieku trzydziestu kilku lat na gruźlicę.
2Malińska (Ligęza) Maria1930-19333Urodzona w 1905 r. w Jastkowicach pow. Nisko. Ukończyła seminarium nauczycielskie. Pracę w Bebelnie rozpoczęła z czteroletnim stażem. Z narzeczonym, a później mężem, Romanem Malińskim założyła drużynę harcerską. W 1934 roku została wraz z mężem przeniesiona do pobliskiej Włoszczowy.
3Przybyszewski Wincenty1933-19407Urodził się 26 maja 1904 r. w Skrzeszowicach koło Krakowa w biednej rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie pracował w Rybniku i Krywałdzie. Po upadku III powstania śląskiego przeniósł się do Kurzelowa, a następnie podjął pracę w Bebelnie. Inicjator budowy gmachu szkolnego w Bebelnie. W 1937 r. poślubił Irenę Kutnikowską. W 1942 r. musiał opuścić Bebelno. Został on mianowany na stanowisko kierownika szkoły w Czarncy lecz stanowiska tego nie przyjął ze względów koleżeńskich. Po rezygnacji z awansu w Czarncy Wincenty Przybyszewski rozpoczął pracę w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej we Włoszczowie (Syndykat). Po wojnie przeniósł się z rodziną do Krakowa i pracował tam w Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” m.in. jako inspektor wojewódzki. Pełnił także kierowniczą funkcję w Przyzakładowej Szkole Zawodowej, gdzie kształcono sklepowych. W latach 1946-1952 studiował zaocznie nauki ekonomiczno-spółdzielcze na Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie uzyskał stopień magistra nauk społecznych. Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia i dyplomy, m.in. Złoty Krzyż Zasługi w roku 1968. Zmarł 3 czerwca 1976 roku.
4Suliga Antoni1940-19444Urodził się w 1902 roku w Bebelnie w rodzinie średnio zamożnych rolników. W latach międzywojennych zdobył wyższe wykształcenie. Po ukończeniu studiów mieszkał i pracował w Chorzowie. Wojna zmusiła go do powrotu w rodzinne strony. W 1944 roku opuścił Bebelno i powrócił do Chorzowa gdzie pracował w jednym z techników. Zmarł w  1981 roku.
5Kamińska Józefa1944-19451Urodziła się w 1908 r. w Bochni, gdzie w 1929 r. ukończyła żeńskie seminarium nauczycielskie. Pracowała w szkołach kolejno w: Jędrzejowie (1929 r.), Sieńsku (1929 r.), Motkowicach (1929 – 1931 r.). W Bebelnie pracę rozpoczęła 01.09.1936 r. i pracowała do września 1945 roku. Później uczyła w Skroniowie pow. Jędrzejów.
6Latosiński Józef1945-19461Urodził się 3 maja 1916 r. w Bałkowie w gminie Radków. W 1936 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie. Pracę w  zawodzie nauczycielskim rozpoczął także w  1936 r. i pracował kolejno w: Pękosławiu i  Brześciu (gm. Jędrzejów) oraz Klimontowie. W czasie wojny do maja 1945 r. przebywał w  obozie jenieckim w Łodzi. Sytuacja rodzinna zmusiła Józefa Latosińskiego do opuszczenia Bebelna 1 września 1946 roku kiedy to przeniósł się do Łodzi i podjął pracę w Spółdzielni Handlowej. W 1947 powrócił do pracy w szkolnictwie obejmując stanowisko kierownika szkoły w Bałkowie. W 1961 roku ukończył Studium Nauczycielskie w Kielcach o kierunku geografia. W 1976 roku przeszedł na emeryturę, a w 1984 roku przeniósł się wraz z  rodziną do Krakowa.
7Ptak (Dudek) Maria1947-19514Urodziła się 21 marca 1912 roku w Jędrzejowie. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej podjęła naukę w gimnazjum gdzie ukończyła pięć klas. W  1930 roku zdała egzamin konkursowy do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu. Seminarium ukończyła w 1935 roku otrzymując dyplom nauczyciela. Pracowała kolejno w  szkołach w: Rakowie, Podlaszcze, Nakle k.  Szczekocin (1939-1941), Koniecznie (1941-1945) oraz Bałkowie (1945-1947). Funkcję kierowniczki szkoły w Bebelnie pełniła przez 4  lata. W 1951 roku podjęła pracę w Czarncy gdzie pracowała do 1953 r. Na emeryturę przeszła w 1967 r. Zmarła 5 lutego 1981 r. i  jest pochowana na cmentarzu parafialnym w  Czarncy.
8Bednarski Marian1951-196110Urodził się 6 grudnia 1907 roku w Nietulisku Dużym. W 1925 roku rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Kielcach które skończył w 1930 r. Pracował kolejno w szkołach w: Sukowie, Chęcinach, Jędrzejowie, Krasocinie (1940-1951) gdzie w czasie wojny prowadził tajne nauczanie. W 1951 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej w Bebelnie. Piastowanie przez Mariana Bednarskiego wielu funkcji społecznych (radny Gminnej Rady Narodowej, przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty) i związane z tym częste wyjazdy do Włoszczowy, skłoniły go do zmiany miejsca zamieszkania. W 1961 roku podjął pracę w  Szkole Podstawowej w Seceminie. Jego pracę przerwała choroba. Zmarł w  szpitalu w  Czerwonej Górze w 1964 r. Pochowany został na cmentarzu w Krasocinie.
9Łazarski Stanisław1961-19665Urodził się 3 stycznia 1931 roku w Psarach w  rodzinie chłopskiej. Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Kielcach o kierunku zajęcia techniczne. Pracował kolejno w szkołach w: Kurzelowie (1952-1955), Psarach (1955-1958), Białej Wielkiej (1958-1961). Od 1961 roku objął stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Bebelnie. W 1972 rozpoczął studia zaoczne na WSP w Krakowie. W 1973 odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1978 r. Złotą Odznaką ZNP oraz kilkoma innymi odznaczeniami. W 1966 r. po odejściu z Bebelna podjął pracę jako nauczyciel w  Szkole Podstawowej nr 1 we Włoszczowie, a następnie w 1978 r. objął stanowisko dyrektora szkoły w Krasocinie. W latach 1980-1985 pracował jako Inspektor Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta i Gminy we Włoszczowie. Od 1985 do przejścia na emeryturę w  1987 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Czarncy.
10Pośpiech Tadeusz1966-19748Urodził się w 1937 roku w Seceminie. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Szczekocinach, a  następnie studium nauczycielskie. Pracował kolejno w szkołach w Seceminie (1956-1957) i  Drochlinie (1959-1966). W Bebelnie rozpoczął pracę w 1966 roku. Z Bebelna w 1974 r. przeprowadził się do Przyłęka gdzie również pełnił funkcję kierownika szkoły. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach.
11Sobański Zenon1974-199016Urodził się w 22 lipca 1930 roku w Grodziskach. Ukończył Liceum Pedagogiczne w  Kielcach, a w 1959 roku Zaoczne Studium Nauczycielskie o specjalności matematyka z fizyką. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1950 roku w Szkole Podstawowej w Bebelnie. Pracował tu 2 lata. Od 1952 roku sprawował funkcję kierownika szkoły w: Radkowie (1952-1953), Mękarzowie (1953-1957) i Przyłęku (1957-1974), a od 1974 roku w Bebelnie. W  1972 roku został mianowany nauczycielem dyplomowanym, a w 1979 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach i  uzyskał stopień magistra pedagogiki. Na emeryturę przeszedł w 1990 roku. Zmarł w  2010 r. i jest pochowany we Włoszczowie.
12Dyksiński Marian1990-200010Urodził się 23 stycznia 1940 roku Kozłowie. W 1959 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w  Jędrzejowie i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Ławicach (woj. olsztyńskie) gdzie pracował do 1960 r. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, w 1962 roku podjął pracę w szkole w Bebelnie. Uczył fizyki, techniki i  plastyki. Przez wiele lat był opiekunem kółka technicznego. W 1965 roku ukończył Studium Nauczycielskie w Radomiu o specjalności technika i plastyka. W roku 1990 objął funkcję dyrektora, a w roku 2000 przeszedł na emeryturę.
13Suliga Jerzy2000-201414Urodził się 15 marca 1961 r. W 1980 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie, a następnie Studium Budowlane w Kielcach. Pracę w Szkole Podstawowej w Bebelnie rozpoczął w 1983 roku. Ukończył Studium Nauczycielskie w Jędrzejowie. W 1993 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Kielcach uzyskując w 1996 r. tytuł magistra. Funkcję dyrektora pełnił w latach 2000-2014. Po wyborach samorządowych w roku 2014 wybrany został na starostę włoszczowkiego.
14Ostrowska Izabelaod 2014
Źródło: A. Suliga, Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1961-1997, Kielce 1998; E. Literacka, Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1938-1961, Kielce 1998; T. Natkowska, Monografia Szkoły Powszechnej w Bebelnie w latach 1919-1939, Kielce 1996.

Aktualizacja: 24.02.2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.