Położenie

Krasów (GM») to wioska w gminie Radków położona przy drodze powiatowej Włoszczowa – Radków. Drogą tą z Krasowa możemy dojechać w kierunku północnym do Bebelna (ok. 0,5 km), a w kierunku południowym do Radkowa (ok. 2,5 km). Inną drogą asfaltową, biegnącą w kierunku zachodnim dojechać możemy do Sulikowa (ok. 1 km), a kolejna droga asfaltowa w kierunku wschodnim poprowadzi nas do Skociszew (ok. 1,5 km).

Współczesny Krasów składa się z trzech zasadniczych skupisk zabudowy usytuowanej po obu stronach drogi wykazując pewne elementy wsi typu ulicowego. Od strony północnej i wschodniej otaczają go głównie pola uprawne, a od strony zachodniej łąki i pastwiska. Od strony południowej w odległości kilkuset metrów przepływa Biała Nida oraz kilka cieków wodnych stanowiących jej dopływy.

Przez kilka stuleci Krasów podzielony był na dwie części. Jedna zwana była Krasowem Większym druga natomiast Krasowem Mniejszym lub też zamiennie Pierwszym i Drugim czy też tylko Kraszowem lub Krassowem. Przy nazewnictwie Krasowa należy na samym początku podkreślić, iż nazwy Krasów Mniejszy i Krasówek zwany także potocznie Krasowem Małym lub Mniejszym odnoszą się do dwóch różnych miejsc. Pierwszy z nich to dawna część Krasowa, a drugi odnosi się do powstałego później Krasówka, samodzielnej wioski, a dziś przysiółka Skociszew.

W trakcie badań powierzchniowych większość z odnalezionych stanowisk średniowiecznych i wczesnonowożytnych zarejestrowano, podobnie jak na terenie Bebelna, po lewobrzeżnej stronie cieku, wpadającego nieopodal zabudowań Krasowa do Białej Nidy. Znaleziska z okresu przełomu wczesnego i późnego średniowiecza oraz późniejsze (XIII-XVI wiek) odnaleziono tutaj na rozległym, niskim cyplu na zachód od współczesnej zabudowy. Z dużym prawdopodobieństwem można też w tym miejscu lokalizować najwcześniejszy Krasów. W części południowej Krasowa, na niewielkim cyplu, w trakcie badań powierzchniowych odnaleziono oprócz ułamków późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych naczyń glinianych, także fragmenty renesansowych kafli polewanych. W tym miejscu należy lokalizować rejon dworu Krasowskich herbu Szreniawa, znany ze źródeł pisanych z drugiej połowy XV i XVI w., które umiejscawiały go w ówczesnym Krasowie Mniejszym.

Fragment współczesnej zabudowy Krasowa [2010 r.]. Foto W. Cichecki.
Fragment współczesnej zabudowy Krasowa [2010 r.]. Foto W. Cichecki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.