Wczoraj i dziś

Kolejnym dyrektorem był Marian Dyksiński. Urodził się 23 stycznia 1940 roku Kozłowie. W 1959 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Jędrzejowie. W 1962 roku podjął pracę w szkole w Bebelnie. Uczył fizyki, techniki i plastyki. Przez wiele lat był opiekunem kółka technicznego. W 1965 roku ukończył Studium Nauczycielskie w Radomiu o specjalności technika i plastyka. W roku 2000 przeszedł na emeryturę.

Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie - zebrani goście (druga z prawej - Irena Przybyszewska). Ap.
Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – zebrani goście (druga z prawej – Irena Przybyszewska). Ap.

W dniu 23 czerwca 1994 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Wincentego Przybyszewskiego Szkole Podstawowej w Bebelnie. Termin tej uroczystości, ustalony pierwotnie na 29 maja – w 90. rocznicę urodzin Patrona, był kilkakrotnie przekładany ze względu na przedłużające się prace remontowe szkoły.

Gościem honorowym uroczystości była małżonka Wincentego Przybyszewskiego – Irena Przybyszewska, która przybyła na tę uroczystość z Krakowa wraz z rodziną – córką, zięciem, wnuczką i dwoma siostrzenicami.

Z ramienia władz oświatowych w uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego Kuratorium Oświaty – Wojciech Dębski, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego KO w Jędrzejowie – Ludwik Maksalon oraz Wizytator Oświaty we Włoszczowie – Czesław Jarząb.

Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie - odsłonięcie tablicy. Ap.
Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – odsłonięcie tablicy. Ap.

Władze samorządowe reprezentowali: wójt gminy Radków – Stanisław Herej, burmistrz gminy Włoszczowa – Paweł Ameryk oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy we Włoszczowie – Stanisław Janaczek.

Obecni byli ponadto dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół z młodzieżą i pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy Bebelna i pobliskich miejscowości.

Postać Patrona Szkoły i jego zasługi dla Bebelna przedstawiła Maria Dyksińska. Akt nadania imienia szkole wręczył jej dyrektorowi – Marianowi Dyksińskiemu – przedstawiciel kuratorium – Wojciech Dębski. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała pani Irena Przybyszewska w asyście rodziny.

Tablica pamiątkowa poświęcona W. Przybyszewskiemu w szkole w Bebelnie [2005 r.]. Foto W. Cichecki.
Tablica pamiątkowa poświęcona W. Przybyszewskiemu w szkole w Bebelnie [2005 r.]. Foto W. Cichecki.

W związku z tym, iż uroczystość zbiegła się w czasie z zakończeniem roku szkolnego, zaproszeni goście wręczyli świadectwa i nagrody dla najlepszych uczniów. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali zebranej publiczności program artystyczny.

Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie - uroczysta akademia. Ap.
Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – uroczysta akademia. Ap.

Na przestrzeni lat w szkole w Bebelnie uczyło wielu nauczycieli. Dla jednych była ona chwilowym „przystankiem” w dalszej pracy pedagoga, a inni mogli poszczycić się ponad trzydziestoletnim stażem pracy w tej placówce. Szczegółowy wykaz nauczycieli oraz lata ich pracy w szkole w Bebelnie przedstawiono w aneksach.

W roku 1999, w wyniku reformy oświatowej przeprowadzonej w kraju, zmienił się stopień organizacyjny bebelskiej szkoły. W związku z utworzeniem gimnazjów, szkoła w Bebelnie została niejako „zdegradowana” do roli sześcioklasowej szkoły podstawowej (nie utworzono w niej gimnazjum). Pomimo, iż nowi gimnazjaliści z terenu Bebelna i okolic zostali „przypisani” terytorialnie do utworzonego gimnazjum w Koniecznie, to jednak znaczna ich część wybrała gimnazjum w Radkowie.

W wyniku ww. reformy znacznie spadła liczba uczniów uczęszczających do szkoły. Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów w bebelskiej szkole w latach 1961-1997.

W dalszej części przedstawiono także zbiorczy wykres ukazujący to, jak zmieniała się liczba uczniów szkoły w Bebelnie od początku jej powstania.

Ilość uczniów w szkole w Bebelnie w latach 1961-1997.

Rok szkolnyLiczba uczniówRok szkolnyLiczba uczniówRok szkolnyLiczba uczniów
1961/19623571973/19743071985/1986210
1962/19633581974/19753001986/1987200
1963/19643621975/19762881987/1988199
1964/19653521976/19772691988/1989198
1965/19663341977/19782431989/1990193
1966/19673391978/19792381990/1991196
1967/19683701979/19802381991/1992190
1968/19693721980/19812211992/1993182
1969/19703761981/19822181993/1994183
1970/19713551982/19831991994/1995172
1971/19723341983/19842131995/1996172
1972/19733351984/19852201996/1997175
Źródło: A. Suliga, Szkoła Podstawowa w Bebelnie w latach 1961 - 1997, Kielce 1998, s. 78.
Ilość uczniów w bebelskiej szkole na przestrzeni lat. Opr. własne.
Ilość uczniów w bebelskiej szkole na przestrzeni lat. Opr. własne.

Oczywiście aby szkoła mogła normalnie funkcjonować, oprócz nauczycieli musieli być w niej zatrudnieni także pracownicy obsługi. Do ich obowiązków należało przede wszystkim dbanie o ład, porządek i estetykę pomieszczeń w szkole i jej otoczeniu. W sezonie zimowym pracownicy ci dbali także o to aby w szkole było ciepło. Pierwszym woźnym był Władysław Palimąka. W trakcie wojny obowiązki woźnego pełnił Józef Pianka. W 1945 roku na stanowisku tym zatrudniony został Władysław Wnuk i pracował na nim przez 13 lat do odejścia na emeryturę w 1958 roku. Utrzymanie porządku i ładu w tak dużym budynku dla jednej osoby było rzeczą dość trudną biorąc pod uwagę fakt, iż dzieci wówczas nie zmieniały jeszcze obuwia, a część z nich nosiła tzw „drewniaki” które dodatkowo były źródłem hałasu. Woźny w okresie jesienno-zimowym rozpoczynał pracę już o godzinie czwartej rano rozpalając w piecach kaflowych którymi była wówczas ogrzewana szkoła. O godzinie ósmej piece były już na tyle rozgrzane, że w salach było ciepło. Trzeba dodać, iż pieców tych było około dwudziestu, a opalane były głównie torfem.

Kolejnymi woźnymi byli Józef Adamus i Stanisław Kita. Później zatrudniono dwoje woźnych w osobach Marii Jurczyk i Józefa Luzara. Kolejnymi woźnymi były Halina Żesławska, Krystyna Ławik, Anna Pianka, Wiesława Lelonek i Anetta Wolska-Rozlach. Wraz z założeniem w szkole centralnego ogrzewania, zatrudnieni zostali także palacze w osobach Henryka Suligi, Mieczysława Turka, Henryka Suligi i Tadeusza Krysia.

Należy także wspomnieć o okresie kiedy uczniowie w szkole byli dożywiani (lata powojenne i pięćdziesiąte). Szkolnymi kucharkami były wówczas Leokadia Śliwińska, a następnie Helena Czyżewska.

Od roku 2000 dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego (do 2012 r. – Zespołu Placówek Oświatowych) jest Jerzy Suliga.

Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie - uroczyste przecięcie wstęgi [2005 r.]. Apa.
Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie – uroczyste przecięcie wstęgi [2005 r.]. Apa.

W ramach dalszej rozbudowy szkoły w Bebelnie, w 2001 roku przystąpiono do realizacji najdłużej i najbardziej oczekiwanego obiektu – sali gimnastycznej, której budowa przewidywana już w planach z 1936 roku, z różnych przyczyn na realizację musiała zaczekać aż 65 lat! Jej budowa to duża inicjatywa społeczna mieszkańców nie tylko Bebelna ale także wszystkich okolicznych miejscowości.

Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie - zebrani goście [2005 r.]. Apa.
Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie – zebrani goście [2005 r.]. Apa.

W roku 1996 założony został Społeczny Komitet Budowy Sali. Członkowie tego komitetu wraz z nauczycielami chodząc po okolicznych domach zbierali od mieszkańców Bebelna, Krasowa i Ludwinowa dobrowolne składki, za które miała być wykonana dokumentacja budowlana obiektu. Ponieważ zebrana kwota 13 tys. zł była niewystarczająca, inicjatywa nieco przycichła do 2000 roku. Wówczas z pomocą Adama Miary, za zebraną kwotę udało się zrobić projekt sali. Społecznie wykopano i zalano ławy fundamentowe, wykonano podmurówkę i nawieziono ją piaskiem. Dalsze prace finansował samorząd gminy Włoszczowa. Dzięki pomocy okolicznych sponsorów wkład społeczny w budowę tego obiektu wyniósł 138 tys. zł na ogólną wartość inwestycji 702 tys. zł.

Sala gimnastyczna przy szkole w Bebelnie [2005 r.]. Foto W. Cichecki.
Sala gimnastyczna przy szkole w Bebelnie [2005 r.]. Foto W. Cichecki.

W dniu 8 września 2004 roku sala została uroczyście oddana do użytku. Budowa jej trwała 4 lata od roku 2001 do 2004.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście w osobach zastępcy dyrektora Wydziału Organizacji Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Kielcach – Zbigniewa Wojciechowskiego, burmistrza gminy Włoszczowa – Józefa Grabalskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej we Włoszczowie – Tadeusza Burdzyńskiego, wicestarosty włoszczowskiego – Ryszarda Maciejczyka, przedstawicieli policji i straży pożarnej, duchowieństwa i proboszcza parafii Bebelno – ks. Jerzego Klimasa, byłych i obecnych nauczycieli i dyrektorów szkoły oraz mieszkańców Bebelna i okolicznych miejscowości.

Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie - poczet rodziców ze sztandarem [2008 r.]. Ap.
Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – poczet rodziców ze sztandarem [2008 r.]. Ap.

Całość imprezy uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów ZPO w Bebelnie oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Krasocinie.

Można powiedzieć, iż chwili obecnej sala gimnastyczna w Bebelnie pełni rolę swego rodzaju centrum kulturalnego tej miejscowości. Oprócz zajęć szkolnych dla dzieci organizowane są tutaj także różnego rodzaju imprezy jak: turnieje halowej piłki nożnej, zawody sportowe, wieczory kolęd, lokalne „finały” WOŚP i innego rodzaju uroczystości.

Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie - przekazanie sztandaru uczniom przez dyrektora szkoły Jerzego Suligę [2008 r.]. Ap.
Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – przekazanie sztandaru uczniom przez dyrektora szkoły Jerzego Suligę [2008 r.]. Ap.

Od roku szkolnego 2003/2004 szkoła oraz przedszkole funkcjonowały pod nazwą Zespołu Placówek Oświatowych w Bebelnie.

W dniu 13 września 2008 r. Szkoła Podstawowa w Bebelnie (GSV) świętowała jubileusz 70. lecia swojego istnienia. Oczywiście jak wnikliwy czytelnik zauważy, ww. jubileusz dotyczy 70. lat funkcjonowania szkoły w obecnym budynku, gdyż jak to już było wcześniej wspomniane, początki działalności szkoły w Bebelnie sięgają roku 1919. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., gdzie miało miejsce poświęcenie sztandaru. Po Mszy Św. uczestnicy przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krasocina przeszli do sali gimnastycznej przy szkole, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Przedstawiciele rodziców przekazali ufundowany sztandar dyrektorowi Jerzemu Sulidze, który następnie oddał go w ręce uczniów.

Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie - akademia [2008 r.]. Ap.
Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – akademia [2008 r.]. Ap.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, m.in. świętokrzyski kurator oświaty, przedstawiciele władz samorządowych, policji, straży, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Włoszczowa, wójt gminy Radków, byli dyrektorzy i kierownicy szkoły, a także nauczyciele którzy kiedyś w tej placówce pracowali.

Tablica pamiątkowa przed szkołą w Bebelnie [2012 r.]. Foto W. Cichecki.
Tablica pamiątkowa przed szkołą w Bebelnie [2012 r.]. Foto W. Cichecki.

W trakcie wystąpienia, o trudnych początkach szkoły opowiadał były jej dyrektor – Stanisław Łazarski. – Na początku nie było nawet światła, wody, drogi. Uczyliśmy się przy lampach naftowych – mówił. Wspominał, że bebelska szkoła wychowała w swojej historii 70 roczników uczniów (około 3. tysięcy osób). Podkreślił także, iż ze szkoły tej „wyszło” w tym czasie około 700 osób z wykształceniem wyższym. Na zakończenie uroczystości zaprezentowała się młodzież szkolna.

W dniu 15 kwietnia 2010 roku, w ramach obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, w Zespole Placówek Oświatowych w Bebelnie odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1940 roku. Obchody te rozpoczęły się apelem przygotowanym przez uczniów, po czym wszyscy uczestnicy udali się przed budynek szkoły gdzie posadzony został Dąb Pamięci (w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”) oraz odsłonięta pamiątkowa tablica. Dąb ten posadzony został dla uhonorowania por. Bolesława Rodziewicza, urodzonego w 1912 r. we Włoszczowie, a zamordowanego przez NKWD w 1940 r. w Charkowie. Oto treść tablicy pamiątkowej związanej z tym wydarzeniem:.

DĄB PAMIĘCI

posadzony dla uhonorowania

por. Bolesława Rodziewicza

ur. 1912 we Włoszczowie

zamordowanego w 1940 r.

w Charkowie strzałem w tył głowy

przez NKWD

„KATYŃ…

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

BEBELNO, 15 kwietnia 2010 r.

* * *

Budynek szkoły w Bebelnie [2007 r.]. Foto W. Cichecki.
Budynek szkoły w Bebelnie [2007 r.]. Foto W. Cichecki.
Budynek szkoły i sali gimnastycznej w Bebelnie [2008 r.]. Foto W. Cichecki.
Budynek szkoły i sali gimnastycznej w Bebelnie [2008 r.]. Foto W. Cichecki.

Tak w wielkim skrócie można przedstawić historię szkolnictwa, szkoły i osób z nią związanych. Szkoły do której uczęszczał chyba każdy kto wychowywał się w Bebelnie, Krasowie, Ludwinowie czy innych okolicznych wioskach, każdy kto tutaj spędził swoje dzieciństwo. Te lata zawsze będzie wspominał, niezależnie od tego czy mury szkoły opuścił rok, czy też 70 lat temu…

Z ramienia Stowarzyszenia porozumienie o przejęciu szkoły podpisali J. Suliga (Prezes Zarządu) oraz J. Dyksiński (Wiceprezes Zarządu). Foto www.gmina-wloszczowa.pl.
Z ramienia Stowarzyszenia porozumienie o przejęciu szkoły podpisali J. Suliga (Prezes Zarządu) oraz J. Dyksiński (Wiceprezes Zarządu). Foto www.gmina-wloszczowa.pl.

W chwili obecnej (2018 r.) w szkole uczy ogółem 11. nauczycieli. Są to: Izabela Ostrowska (dyrektor, nauczycielka języka polskiego i logopeda), Elżbieta Dyksińska (nauczyciel bibliotekarz, nauczycielka plastyki, muzyki i zajęć technicznych), Ewa Frej (katechetka i nauczycielka wdż), Urszula Gawron (nauczycielka matematyki i informatyki), Agnieszka Krawczyk (nauczycielka przyrody, geografii, historii i wychowania fizycznego), Agnieszka Lesiak (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego), Joanna Mazur (nauczycielka biologii i chemii), Beata Sobczyk (nauczycielka języka angielskiego), Małgorzata Stefańczyk (nauczycielka języka niemieckiego), Dorota Szymańska (nauczycielka fizyki), Małgorzata Tarnik (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej).

W roku 2011 wśród władz samorządowych gminy Włoszczowa pojawiła się propozycja likwidacji (włączenia do ZPO Konieczno) Szkoły Podstawowej w Bebelnie. Propozycja ta spotkała się ze stanowczym sprzeciwem zarówno lokalnej społeczności mieszkańców, grona nauczycielskiego, jak i części radnych. W celu utrzymania placówki zawiązane zostało przez mieszkańców Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji „Nasze Dzieci w Naszej Szkole”.

W wyniku podjętych przez Radę Miejską we Włoszczowie uchwał i podpisanego przez Stowarzyszenie w dn. 26 kwietnia 2012 roku porozumienia z gminą Włoszczowa, Szkołę Podstawową oraz Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bebelnie prowadzi od 1 września 2012 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji „Nasze Dzieci w Naszej Szkole”.

Jeden komentarz

  1. Wraz z założeniem w szkole centralnego ogrzewania. Pierwszymi palaczami byli Pasoń lub Posuń ojciec i jego syn Lucjan z Rogienic. Kucharski Jan z Bebelna dom naprzeciwko Szkoły. Gawroński Marian z Ludwinowa i Żesławski Stanisław jedynie jeszcze żyjący z wymienionych przeze mnie palaczy. Żyją jeszcze Panowie Kryśak lub Krysia Tadeusz obecny jeszcze palacz ,, co” Szkoły. Mieszka w Bebelnie.Wymienione osoby mogą tą informację potwierdzić. Warto pisać historyczną prawdę Szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.