Mini słowniczek gwary regionalnej

Gwary i zwroty regionalne używane kiedyś na wsiach regionu włoszczowskiego w chwili obecnej praktycznie już zanikły i mało kto się nimi posługuje nawet w mowie potocznej. Używanie gwary uwarunkowane było odmiennymi realiami życia wiejskiego, pracą na roli, kulturą społecznościową, duchową ale także i materialną mieszkańców tego regionu.

Poniżej postarałem się przedstawić krótki wykaz najczęściej używanej gwary i zwrotów regionalnych które jeszcze można czasami usłyszeć.

A

 • adyć – a przecież (np.: Adyć godołem mu!)

B

 • baba – kobieta, żona
 • bacyć (baczyć) – pamiętać, zwracać uwagę (np.: Bacoj cy po drodze gdzie nie skrynci.)
 • bajdy, bojki – zmyślone, nieprawdziwe wiadomości, informacje
 • bałamucić – niepotrzebnie zajmować czymś, tracić czas, kokietować (np.: Janek – nie bałamuć Hanki – niech sie bierze za robote!)
 • bancwoł – ktoś toporny, gruboskórny, opasły
 • bez – przez
 • bielacka – czynność malowania ścian budynków domu lub zabudowań gospodarskich (np.: Jasiek robi bielacke w hałpie.)
 • bimbać – żartować z poważnych rzeczy, zaniedbywać (np.: Janek przebimboł sprawe i tero mo!)
 • boginka – kobieta zła z wierzeń ludowych
 • bojcora, bojcorz – plotkarka, plotkarz
 • bojki – plotki (np.: Hanka posła na wieś na bojki)
 • brdać – siać zamęt, „mieszać” (np.: Stachu zamiast pómóc to ino nabrdoł, nabrdoł i uciekł!)
 • bryndka – denaturat
 • brzdyń – wielki brzuch ( np.: Frankowi zza miedzy brzdyń urós.)
 • bujda – wiadomość zmyślona
 • bystro – jasno (np.: Bystro ty nocy miesiąc świcił.)

C

 • chabanina – mięso gorszego gatunku
 • chłop – mężczyzna, mąż
 • ciepać – rzucać (np.: Gdzieś te copke ciepnął!)
 • ciupać – rąbać siekierą (np.: Antek od rana ciupie drewka.)
 • ciżba – tłok, ścisk (np.: W kościele na sumie była ciżba przełokrutno.)
 • cyganek, kozik – składany nóż z drewnianym trzonkiem

Ć

 • ćma, ćmok – ciemność (np.: Na dworze już ćma!)
 • ćmok – człowiek niezdarny

D

 • do krzty – zupełnie, do końca
 • dożarty – dokuczliwy, zajadły
 • dryg – zdolność, skłonność do czegoś
 • dziechciorz – brudas
 • dzirać – krzyczeć na kogoś (np.: Schowoj te cacka bo matuś sie bedo dzirać.)

E

 • ecie-pecie – człowiek powolny, ślamazarny
 • esiok – traktor typu SAM, wykonany z reguły przez samego użytkownika

F

 • fircyk, filuś – lekkoduch, mało poważny kawaler, elegant (np.: U Maryśki wcoraj był jakisi firyk.)
 • frygać – rzucać (np.: No i cós sie tak frygos?)

G

 • gadzina – zwierzęta gospodarskie, inwentarz (np.: Franek idźno przy gadzinie zrobić.)
 • galanty – porządny, solidny, stabilny
 • ganc – zupełnie, całkiem
 • gasok – człowiek niezdarny, ślamazarny
 • gderać – zrzędzić, utyskiwać
 • gibać – kołysać
 • gibnąć – umrzeć; zachwiać się
 • giry – nogi
 • gnaty, gnoty – kości
 • godać – mówić (np.: Zośka nie godoj ino bierz sie za robote!)
 • godzi się – już czas (np.: Godzi się juz pójść doma…)
 • gorcek – garnuszek
 • granie – zabawa wiejska odbywająca się w budynku remizy (np.: Antek z wiecora posed na granie do remizy.)
 • gugułki – niedojrzałe owoce
 • gumno – podwórze z budynkami gospodarskimi lub niekiedy po prostu określenie stodoły
 • gwarzyć – mówić, rozmawiać

H

 • hajcować – palić (w piecu)

I

 • inacy – inaczej
 • ino – tylko

J

 • jadacka – pogardliwie: gęba (np.: Tobie to sie jadacka nie zamyko!)
 • jucha – krew (np.: Z wiecora był dochtór i Frankowi juche upuscoł.)
 • jupka – kurtka
 • juści – tak jest, już (np.: Juści ide kumosko, ino staemu dom jeść!)

K

 • kaj, kajze – gdzie (np.: Kazje włazis w tych trypach!)
 • kajsi – gdzie, gdzieś
 • kiej – kiedy (np.: Kiej nie wim jak mom toto zrobić!)
 • kinol – nos (np.: Jaśkowi na graniu porządnie kinola łoprali.)
 • kole – koło, około, wokół
 • kolibać – zob.: gibać
 • konszachty – podstępne sekretne działania, knowania,
 • krzyna – odrobinę, trochę (np.: Daj ino krzynke spróbować.)

L

 • labida – człowiek marudny, użalający się nad samym sobą
 • lejbuś – człowiek rozlazły, ślamazarny
 • lewus – człowiek unikający obowiązków
 • listowy – listonosz
 • lofer – człowiek nie umiejący długo „usiedzieć w jednym miejscu” (np.: Jak ino rano wyszed, tak do wiecora go ni ma w dumu to ci lofer paskudny!)
 • lunąć – spaść (nieoczekiwanie)

Ł

 • łobocyć – zobaczyć
 • łodyjź – odejdź

M

 • miesiąc – księżyc
 • mitrynga – strata czasu
 • mycka – czapka (kaszkiet) (np.: Stachowi wiater mycke cisnął o zimie.)

N

 • na sage, na skuśkę – na skróty, na skos (np.: Antek z kościoła wracoł na sage przez łąke.)
 • nabolały – obity, gnijący (owoc, warzywo)
 • naści – masz, weź
 • naśpuntować – podjudzić, podbuntować
 • niechta – niech, niechaj (np.: Niechta Janek idzie dać kuniom.)
 • niegramotny – niedomyślny, niezdarny
 • nomolny, namolny – uprzykrzający się

O

 • o ćmoku – o zmroku wieczorem
 • obalić, łobalić – przewrócić (np.: Wiater łobalił w nocy drzewo za stodołom.)
 • obmierzły – odpychający, obskurny, obrzydliwy
 • ochachulić – ocieplić, ogacić
 • ocharudzić – posprzątać obejście, mieszkanie (np.: Matuś kuchnie jus łocharudziła.)
 • ogoździały – niedogotowany, zimny
 • opołka – półokrągły koszyk pleciony z wikliny (np.: Janek pół opołki grusek przyniós.)
 • oprzątać – wykonywać codzienne prace przy zwierzętach gospodarskich takich jak dojenie, zadawanie paszy, etc. (np.: Idzie wiecór. Trza iś pooprzątać.)
 • orsiutka – miąższ chleba
 • ośkapić – zeszpecenie, uszkodzenie kogoś (czegoś) w wyniku odniesionych obrażeń

Ó

 • ócny – wykształcony, mądry

P

 • paprac – partacz
 • podkrodki – kurczęta wyklute z jaj wysiedzianych przez kwokę
 • pojda – gruba kromka chleba
 • ponoć – prawdopodobnie
 • popśnić – popsuć się
 • powsinoga – osoba lubiąca się „włóczyć” po okolicznych domach, łazęga
 • pozwoleństwo – pozwolenie
 • pruciać – szperać, szukać
 • przecie – przecież
 • przekopyrtnąć, wykopyrtnąć się – przewrócić się
 • pudź tu, podydź tu – podejdź tutaj

R

 • rajwach – zamieszanie, gwar, rwetes
 • raźno, wartko – szybko (np.: Podydź tu, ino wartko!)
 • robotny – pracowity
 • rozwydrzołek – rozzuchwalony, rozpuszczony, niegrzeczny, niewychowany człowiek
 • rzympolić – grać nieumiejętnie, fałszować

S

 • sapogi – ciężkie buty
 • siajba – bzik, obłęd (np.: Antkowi siajba łodbiła.)
 • siednąć – usiąść
 • skumać – zaprzyjaźnić się z kimś, poznać kogoś
 • smotruch – brudas
 • smykałka – zdolność, zamiłowanie do czegoś
 • spozirać – spoglądać (np.: Antek nie broł sie za robote, ino spoziroł ukradkim na Hanke.)
 • spyrka – słonina
 • srogi – odznaczający się dużym natężeniem pod jakimś względem (np.: Srogi był mróz tej nocy!)
 • srol – smarkacz
 • stajanie – łan, pole (np.: Stajanie żyta my dziś zesiekli.)
 • strochać się – bać się
 • styrać – niszczyć (np.: Styrała się nom krowa. – krowa padła.)
 • swarzyć się – kłócić się (np.: Nie swarzta się ino bierzta za robote!)

Ś

 • śląkwa – brzydka, deszczowa pogoda (np.: Dzisioj na dworze ziomb i śląkwa przełokrutno.)
 • śnitka – cienka kromka chleba
 • śpas – żart (np.: Tak dla śpasu schowali mycke Frankowi.)

T

 • taić – gotować w specjalny sposób (ryż lub kaszę) (np.: Dzisioj na łobiod matuś kase tajono zrobiła.)
 • trajkotać, trajlować – gadać, zawracać głowę
 • tralabartek – mały wir powietrzny
 • trypy – buty

U

 • ulingołki – opadłe z drzewa owoce
 • umorusany – brudny, ubrudzony
 • uświrknąć – zmarznąć, zamarznąć (np.: Antek wcoraj mało nie uświrknął w lesie.)
 • utoplać, uflogać się – umoczyć się (np.: Znowu utoplołeś się w kałuzy!)
 • utyrany – zmęczony

W

 • wadzić się – kłócić się (np.: Ady nie wadźta się jus kumy!)
 • warzyć – gotować
 • winkiel – narożnik, róg (np.: Za winklim był sklepik.)
 • wychyndożyć – wypuścić, wyciągnąć na wierzch (np.: Antek mo wychyndożono koszule.)
 • wykukać – dopiąć swego, załatwić coś
 • wyściubić – wystawić (np.: Lezoł, ino mioł łeb wyściubiony spod pierzyny.)

Z

 • zabrany – zasobny, majętny, odchowany
 • zajzajer – niesmaczny, najczęściej gorzki napój
 • zaściubić – zatknąć (np.: Zaściubił Antek wiecheć na kiju.)
 • zawdy – zawsze (np.: Tatuś zawdy prowde godajo.)
 • zbytki – psikusy, żarty (np.: Tobie ino zbytki w głowie.)
 • zeźlić się – zezłościć się
 • ziomb – zimno
 • zmarkotnieć – zmartwić się
 • zmierzły – zob.: obmierzły
 • (na) zoląg – (na) początek, (na) start
 • zzuć – zdjąć (np.: Zzuj te trypy i pudź tu.)

6 komentarzy

 1. Witam,
  Fajnie , ze taki słownik istnieje i Ty síę tym zajáłeś.
  Wiekszość wyrazòw używała moja Babcia. Doddala bym jeszcze :
  Cypelek- uchwyt
  Zastápiać- zawadzać, przeszkadzać
  Kworta- garnek chyba półlitrowy
  Przez- w znaczenie bez czegoś
  Zaciágnáć, zaklepać- to zagęścić potrawe
  Poliwka- zupa z kwaśnego mleka, z ziemniakami i skawrkami
  Skworki- skwarki
  Zimnioki- ziemniaki
  Mlyko- mleko
  Zalwajka- zupa z ziemniaków pokrojonych w kostkę ze śmietanà I skarkami
  Prazoki- potrawa , Kleik z máki I grzybów I skwarkow
  Godać- mówić
  Kołatka- grzechotka
  Gnoty- kości
  Przykrzyć- tęsknić
  Zważyć- przewrócić coś
  Pozdrawiam J.W.

  1. Toż to jak z rozmów mojej nieżyjącej już mamy i babci z Adamowa pod lasem ( bliżej Mstowa k.Częstochowy). Wiele wakacyjnych miesięcy tam spędzonych. Dziekuję- bo dzięki temu słownikowi wróciły wspomnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.