Wykaz księży parafii Bebelno

W poniższym wykazie starano się ująć księży pracujących w parafii Bebelno. Nie jest on z pewnością kompletny. Jak widać nie jest w nim ujęty żaden z księży pracujący w parafii za czasów istnienia pierwszego kościoła (fundacji Długoszów). Także i pracujący później w parafii księża nie są wszyscy ujęci w wykazie. Dotyczy to głównie lat kiedy w Bebelnie fizycznie nie było kościoła, a jedynie kaplica, czyli od początku XVI wieku do lat dwudziestych XVIII wieku.

Oprócz samego wykazu zamieszczone zostały także krótkie noty biograficzne niektórych księży. Niestety trudności w dostępie do materiałów źródłowych lub ich bark uniemożliwiły opracowanie podobnych informacji dla pozostałych.

Objaśnienia:

– księża pochowani na cmentarzu przykościelnym lub parafialnym w Bebelnie

? – daty i osoby „niepewne”

w – wzmiankowany

Aktualizacja: 28.10.2018r.

LpNazwisko i imięPrzedział czasowy ODPrzedział czasowy DONota biograficzna
-------------
Uwagi
1Stanisław z KielcI – II dekada XVI wieku
2BRZEZNICENSIS Mateusz1618 (w)
3CZAPLICKI Aleksander1657
(w, ?); 1667
(w, ?);
1567
(w, ?)
__________
Właściwa data to przypuszczalnie rok 1657, gdyż wykaz proboszczów autorstwa ks. Wiśniewskiego ułożony jest narastająco wg lat. Wydaje się, iż ks. J. Wiśniewski w ww. wykazie popełnił tzw. „czeski błąd” zamieniając miejscami dwie środkowe cyfry roku, czyli właśnie zamiast 1657 podał omyłkowo datę 1567. Błąd ten mógł nastąpić także podczas druku Opisu kościołów... ks. Wiśniewskiego. Mało prawdopodobna jest także data 1667. Burzyła by ona chronologię w/w wykazu, gdyż po niej następowała by „starsza” data 1666.
4LESKI Jan1666
5BIEGAŃSKI Sebastian17251728
6KRÓLIKOWSKI Hieronim17281736
7BAGIŃSKI Michał Józef17361749
8POSMIK Jerzy17501755
9BRAIER (BREYER)
Marcin
Jeremiasz
1755kwiecień 1797Pochodził z województwa krakowskiego, gdzie urodził się w 1722 roku. Doktor filozofii, wyświęcony na kapłana w 1754 roku przez Krzysztofa Dobińskiego sufragana gnieźnieńskiego.
10WOYDA Justuskwiecień 1799marzec 1802
11DONACIŃSKI
Józef †
sierpień 1802maj 1822Zmarł w 45 (akt zgonu podaje, że w 47) roku życia w Bebelnie (6 maja 1855 r.) i jest tam pochowany na cmentarzu przykościelnym. Treść płyty nagrobnej cytuje ks. Jan Wiśniewski.
12GRABOWSKI (GRABKOWSKI) Michałmaj 1822sierpień 1830
13KAPTURKIEWICZ Tomaszsierpień 1830grudzień 1832
14WRÓBLEWSKI Józefstyczeń 1833grudzień 1833
15ZAJĄCZKOWSKI Leonstyczeń 1834maj 1834Urodził się 11 kwietnia 1808 r. w Krośnicy, miejscowości usytuowanej w powiecie krasnostawskim i guberni lubelskiej, w rodzinie szlacheckiej. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Tomaszowie Lubelskim i Szczebrzeszynie. W 1828 r. ukończył sześć klas Liceum św. Anny w Krakowie i wstąpił do seminarium Duchownego w Kielcach. W 1830 r. rozpoczął studia na Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej w Warszawie, których jednak nie ukończył. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 sierpnia 1832 r. W latach 1832-1833 był wikariuszem w Chęcinach. W latach 1833-1834 zarządzał parafią Bebelno. W 1834 r. objął stanowisko proboszcza parafii Podlesie. Zmarł 31 grudnia 1867r.
16MILEWSKI
Florian †
maj 1834marzec 1869Urodził się 4 października 1784 r. w Raciażku, usytuowanym na Kujawach, w rodzinie mieszczańskiego pochodzenia. Ukończył szkołę w Skąpem gdzie w 1804 r. wstąpił do Zgromadzenia OO. Bernardynów. W 1811 r. otrzymał świecenia kapłańskie, natomiast w  1815 r. został sekularyzowany. W latach 1815-1828 był wikariuszem w następujących parafiach: Magnuszew, Oleśnica, Pacanów, Książnice Małe i Lelów-Staromieście. W latach 1828-1832 zarządzał parafią Książnice Małe. Następnie był proboszczem parafii Bebelno. Zmarł 27 marca 1869 r. w Bebelnie.
__________
Jest pochowany na cmentarzu parafialnym. Na płycie jego grobu zachowały się szczątki napisów.
17MAKOWSKI
Józef

marzec 1869kwiecień 1869__________
Po śmierci ks. Milewskiego przez okres ok. 1 mies. zastępował proboszcza w Bebelnie. W tym czasie pracował w parafii Konieczno w latach 1850-1879.
18ŚWIESTOWSKI (SWIESTOWSKI)
Grzegorz Józef †
maj 1869maj 1882Urodził się 12 marca 1836 r. w Opatowie, w  rodzinie mieszczańskiej. Do szkoły początkowej uczęszczał w Opatowie, natomiast do powiatowej - w Sandomierzu. W 1855 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach, święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1861 r. W latach 1861-1868 był wikariuszem w parafiach: Sokolina, Wiślica, Małogoszcz i  Kurzelów. W latach 1869-1882 zarządzał parafią Bebelno. Zmarł 3 maja 1882 r..
__________
Zmarł w Bebelnie. Przypuszczalny jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym obok grobu ks. Floriana Milewskiego. Niestety płyta tego grobu jest już zupełnie nieczytelna.
19NOWAKOWSKI Wincentymaj 1882sierpień 1882__________
Po śmierci ks. Świestowskiego przez okres ok. 3  mies. zastępował proboszcza w Bebelnie. W tym czasie pracował w parafii Kurzelów (1879-1887).
20URYNIECKI Franciszeksierpień 1882październik 1887Urodził się 3 grudnia 1843 r. w Iłży, w rodzinie mieszczańskiej. Tu uczęszczał do szkoły początkowej. W 1867 r. ukończył cztery klasy sandomierskiego gimnazjum i wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lipca 1872 r. Był wikariuszem w Irządzach, a następnie w Lelowie. W dniu 13 lipca 1882 r. został administratorem parafii Bebelno. W latach 1888-1898 zarządzał parafią Szczaworyż, w latach 1898-1920 był proboszczem w Busku. Tam zmarł 7 kwietnia 1920 r. i został pochowany.
__________
Ks. J. Wiśniewski błędnie podaje datę końcową administrowania parafią Bebelno jako rok 1889.
21KONARSKI Tadeuszpaździernik 1887styczeń 1888__________
Przypuszczalnie przez okres ok. 3 mies. zastępował proboszcza w Bebelnie. W tym czasie pracował w parafii Konieczno w latach 1879-1888, zatem ks J. Wiśniewski błędnie wymienia go jako proboszcza / administratora parafii Bebelno.
22BIELECKI Edward Michałstyczeń 1888marzec 1890Urodził się 27 września 1852 r. w Śmiłowie, usytuowanym w powiecie radomskim, w rodzinie mieszczańskiej. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Opatowie. W 1870 r. ukończył cztery klasy radomskiego gimnazjum i  wstąpił do Seminarium Duchownego w  Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 9  lipca 1876 r. W latach 1876-1888 był wikariuszem w Koniuszy i Małogoszczu. Następnie zarządzał parafią Bebelno. W latach 1890-1907 był administratorem parafii Secemin. W  latach 1910-1912 zarządzał parafią Lelów skąd przeszedł do Kidowa. W latach 1917-1920 zarządzał parafią Gorzków. Zmarł 20  marca 1920 r..
__________
Ks. J. Wiśniewski w swoim wykazie, przy ks. Bieleckim podaje błędne daty.
23ŚWIĘTOCHOWSKI Jakubmarzec 1890maj 1890__________
Przez okres ok. 2 mies. zastępował proboszcza w  Bebelnie. Pracował w parafii Konieczno w latach 1889-1895.
24STASZKIEWICZ
Franciszek
maj 1890listopad 1890Urodził się 14 września 1856 r. w Wolbromiu, w rodzinie mieszczańskiej. W 1874 r. ukończył cztery klasy pińczowskiego progimnazjum i wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lipca 1880 r. Był wikariuszem w  Bejscach, Koziegłówkach i Pacanowie. W  dniu 3 maja 1890 r. otrzymał nominację rządową na stanowisko administratora parafii Bebelno, skąd w listopadzie został przeniesiony na probostwo do Rogowa. Następnie zarządzał parafią Książ Wielki, skąd w 1913 r. przeszedł do Strzemieszyc, natomiast w 1920 r. - do Siewierza. W 1914 r. otrzymał godność kanonika honorowego kieleckiego. Zmarł 28 maja 1925 r..
__________
W wykazie nie wymienia go ks. Wiśniewski.
25BIELECKI Edwardlistopad 1890marzec 1891
26BRZOZOWSKI
Edmund Michał †
marzec 1891październik 1899Właściwie Edmund Adam - urodził się 10 listopada 1837 r. w Zduńskiej Woli, w rodzinie mieszczańskiej. Ukończył cztery klasy Szkoły Realnej w Kaliszu; 31 października 1855 r. wstąpił do nowicjatu u Paulinów na Jasnej Górze, gdzie przyjął zakonne imię Michał: 2  września 1859 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W dniu 17 marca 1868 r. został na podstawie decyzji rządowej usunięty z Jasnej Góry i odesłany do klasztoru Reformatów w  Stopnicy, gdzie od 1873 r. wykonywał czynności wikariusza miejscowej parafii. W  1882 r. sekularyzował się. Administrator parafii Bebelno, gdzie zmarł 14 października 1899 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Bebelnie.
__________
Pochowany w Bebelnie. Grób jego, wspólny z ks. Janem Szwarcem, znajduje się na cmentarzu parafialnym.
27PODMAGÓRSKI Stanisławpaździernik 1899styczeń 1900__________
Po śmierci ks. Brzozowskiego przez okres ok. 2  mies. zastępował proboszcza w Bebelnie. W tym czasie pracował w parafii Kossów w latach 1896-1906.
28CZERNA Piotrstyczeń 1900sierpień 1904Urodził się 27 czerwca 1863 r. w Staszowie, w rodzinie mieszczańskiej. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Staszowie. W latach 1881 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie i podjął pracę w szkole elementarnej w Połańcu. W 1883 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1888 r. W latach 1888-1899 był wikariuszem w Czeladzi. W dniu 9 grudnia 1899 r. został zatwierdzony na stanowisko administratora parafii Bebelno. W 1904 r. przeszedł do Książa Małego. W 1914 r. otrzymał godność kanonika honorowego kieleckiego. Był proboszczem w Kozłowie, a później w Brzezinach. W latach 1925-1930 był proboszczem parafii Koziegłówki. Pełnił również funkcję Radcy Kurii Biskupiej Częstochowskiej. Zmarł 2 lutego 1930 r..
29JURKOWSKI Władysławsierpień 1904październik 1904__________
Przez okres ok. 2 mies. zastępował proboszcza w  Bebelnie. Pracował w parafii Konieczno w latach 1902-1912.
30SZWARC
Jan †
październik 1904maj 1907Urodził się w 1830 r. w Rakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1852 r. W latach 1856-1896 r. pył proboszczem w Tuczępach, następnie zarządzał parafią Koniemłoty, natomiast 28 sierpnia 1904 r. otrzymał nominację na stanowisko administratora parafii Bebelno. Zmarł tragicznie 14 czerwca 1907 r., zastrzelony - najprawdopodobniej na tle rabunkowym. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Bebelnie.
__________
Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Bebelnie, we wspólnym grobie z ks. Michałem Brzozowskim.
31???maj 1907październik 1907Po śmierci ks. Szwarca przez okres ok. 3 mies. zastępował proboszcza w Bebelnie.
32MAZUR Franciszekpaździernik 1907grudzień 1911Urodził się 19 marca 1877 r. w Chodowie, usytuowanym w powiecie miechowskim, w  rodzinie włościańskiej. W zakresie początkowym kształcił się prywatnie. W 1895 r. ukończył cztery klasy pińczowskiego progimnazjum i wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1900 r. w Kielcach. W  latach 1900-1907 był wikariuszem w Mstyczowie, Zagórzu i Proszowicach. W dniu 2  września 1907 r. otrzymał nominację rządową na stanowisko administratora parafii Bebelno. W 1911 r. został przeniesiony na probostwo do Druginii, natomiast w 1917 r. - do Nowego Miasta Korczyna. Następnie zarządzał parafiami: Opatowiec, Korytnica, Jangrot i Przybynów. W 1919 r. przeszedł do diecezji lubelskiej, gdzie został proboszczem parafii Klemencice. Zmarł w 1937 r..
33JURKOWSKI Władysławstyczeń 1911styczeń 1911__________
Przez okres ok. 1 mies. zastępował proboszcza w  Bebelnie. Pracował w parafii Konieczno w latach 1902-1912.
34ZAWARTKA Teofil Stanisławstyczeń 1911luty 1916Urodził się 28 października 1869 r. w Igołomii, usytuowanej w powiecie miechowskim, w rodzinie mieszczańskiego pochodzenia. Do szkoły początkowej uczęszczał w Igołomii. W 1886 r. ukończył cztery klasy pińczowskiego progimnazjum. W 1888 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach, a  3  grudnia 1895 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1893-1901 był wikariuszem w następujących parafiach: Sławków, Olkusz, Chechło oraz Irządze. W latach 1908-1911 zarządzał parafią Kossów, skąd został przeniesiony na stanowisko administratora parafii do Bebelna. Następnie zarządzał parafią Cierno, natomiast 29 grudnia 1917 r. otrzymał nominację na stanowisko administratora parafii Kuczków skąd przeszedł na probostwo do Goleniow. W latach 1934-1947 zarządzał parafią Kocina. W 1947 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 8 marca 1949 r..
__________
Ks. Jan Wiśniewski błędnie podaje końcową datę administracji parafią Bebelno jako rok 1915.
35PANKOWSKI Marianluty 1916kwiecień 1917Urodził się 9 kwietnia 1887 r. w Nowej Słupi, usytuowanej w powiecie opatowskim, w  rodzinie mieszczańskiego pochodzenia. Do szkoły początkowej uczęszczał w Nowej Słupi. Następnie uczył się prywatnie w Kielcach, natomiast w latach 1897-1904 ukończył miejscowe gimnazjum i wstąpił do Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 października 1909 r. W latach 1909-1916 był wikariuszem w następujących parafiach: Beszowa, Koniemłoty i Książ Wielki. W dniu 31 stycznia 1916 r. otrzymał nominację rządową na stanowisko administratora parafii Bebelno. Następnie zarządzał parafią Konieczno, skąd został przeniesiony na probostwo do Potoku Złotego, w 1923 r. - do Kluczewska, natomiast w 1927 - do Janiny. Aresztowany w 1943 r. został uwięziony w  obozie oświęcimskim, następnie w Dachau, gdzie zmarł 27 listopada 1944 r..
__________
Ks. Jan Wiśniewski błędnie podaje początkową datę jako rok 1915.
36MURZYNOWSKI Tadeusz Konstanty ?19171917Urodził się 31 sierpnia 1878 r. w Kaliszu. W  1898 r. ukończył pięć klas Szkoły Realnej w Kaliszu i wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1900 r. przeniósł się do Seminarium Duchownego w Kielcach, które ukończył i otrzymał święcenia kapłańskie w 1906 r. Następnie był wikariuszem w  Siewierzu i Chęcinach. Później zarządzał parafią Nagłowice, skąd został przeniesiony na stanowisko administratora parafii Bebelno, gdzie pracował przez kilka miesięcy i odszedł do Mokrska. Zarządzał parafiami Oksa, Druginia, natomiast od 1921 r. - ponownie parafią Nagłowice, skąd przeszedł na probostwo do Białkowa, usytuowanego w diecezji włocławskiej. Działalność duszpasterską kontynuował w diecezji wileńskiej, gdzie w 1934 r. został proboszczem parafii Nowopolna.
__________
Ks. Jan Wiśniewski w swoim wykazie nie wymienia go w ogóle. Nie występuje także w parafialnych zapiskach metrykalnych. Wymienia go R. Ślęzak (Dekanat włoszczowski...) oraz S. Janaczek (Z dziejów gminy włoszczowskiej).
37ORŁOWSKI Stanisław23 kwiecień 1917kwiecień 1921Urodził się 22 stycznia 1883 r. w Radomiu, w  rodzinie mieszczańskiej. Po ukończeniu radomskiego gimnazjum wstąpił w 1903 r. do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 listopada 1908 r. W 1911 r. był wikariuszem w parafii Minoga. W latach 1917-1919 zarządzał parafią Bebelno (w roku 1918 zachorował na tyfus plamisty), natomiast w latach 1921-1925 był proboszczem w Dzierzgowie (przyczynił się do wybudowania romańsko-gotyckiego ołtarza), skąd przeszedł do Oleszna gdzie pełnił obowiązki proboszcza do 1965 roku. Później zamieszkiwał na plebanii w Olesznie jako ksiądz rezydent. Zmarł w Olesznie 28 IV 1968 roku i tam został pochowany.
__________
Stanisław Janaczek podaje lata 1917-1921, Robert Ślęzak podaje lata 1917-1919, a ks. Jan Wiśniewski podaje tylko rok 1917. Kwerenda przeprowadzona w księgach metrykalnych parafii Bebelno potwierdza zakres lat podany przez S. Janaczka.
38MARSZYCKI Edwardkwiecień 1921maj 1921__________
Przez okres ok. 2 mies. najprawdopodobniej zastępował proboszcza w Bebelnie. W tym czasie pracował w parafii Konieczno w latach 1919-1923.
39KRÓL Antoni24 maj 1921grudzień 1927Parafię w Bebelnie objął jako swoją pierwszą parafię. Do Bebelna przybył z Jędrzejowa, gdzie pełnił funkcję wikariusza. Po opuszczeniu Bebelna w 1927 roku objął parafię w Pałecznicy, a w 1930 roku parafię w Oleśnicy. Wice dziekanem dekanatu stopnickiego został mianowany 7 grudnia 1930 r. Od roku 1937 stopniowo pogarsza się stan jego zdrowia. Zmarł 21 czerwca 1954 roku i został pochowany w rodzinnym Miechowie.
__________
Daty podaje tylko Stanisław Janaczek. Brak ich jest u ks. J. Wiśniewskiego. Przez kilka miesięcy w  1923 roku obsługiwał także parafię Konieczno.
40ŻYCIŃSKI Ignacystyczeń 1928lipiec 1930__________
Wymienia go i daty podaje tylko Stanisław Janaczek. Nie wymienia go ks. J. Wiśniewski.
41NIEPSUJ Józef16 sierpień 1930czerwiec 1934Urodził się w 13 lipca 1891 roku w Daleszycach. Ukończył kolejno: Szkołę Powszechną w Daleszycach, Gimnazjum w Kielcach, a  w  1911 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja1917 roku. Kolejno obejmował wikariaty w parafiach: Skalbmierz (21 V 1917 r.), Sosnowiec-Koziegłówki (17 X 1918 r.), Strzemieszyce (20 V 1920 r.). W latach 1920-1922 pełnił funkcję kapelana wojskowego przy inspektoracie celnym w Wilnie. W  1922 roku objął swoje pierwsze probostwo w Sobkowie. Następnie kolejno obejmował parafie: Zborówek (23 VI 1934 r.), Rogów (5 IV 1946 r.), Michałów (2 IX 1948 r.), Mokrzko Dolne (25 X 1956 r.). W roku 1959 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kielcach. Zmarł 21 stycznia 1978 roku i został pochowany na cmentarzu kieleckim.
42FOLFASIŃSKI Piotrwrzesień 193426 luty 1936Urodził się Książu Wielkim. Święcenia kapłańskie przyjął 1897 roku. Po opuszczeniu Bebelna objął parafię Bolmin.
43WYSOCKI Stanisław13 marzec 1936czerwiec 1941Urodził się w Pieniakach. Ukończył gimnazjum w Złotowie z przerwą spowodowaną odbywaniem służby wojskowej w austriackiej armii. Służył na froncie we Włoszech. Tam ocalony cudem od śmierci, przyrzekł, że po powrocie z wojny wstąpi do seminarium duchownego. Jednakże nie nastąpiło to od razu, gdyż po powrocie do kraju służył jako ochotnik w Wojsku Polskim. W 1921 roku wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 VI 1926 roku. Był wikariuszem w parafiach: Książ Wielki, Słaboszów, Busko Zdrój. Swoje pierwsze probostwo objął w Kossowie z którego w 1934 roku przeszedł do parafii w Mokrzku Dolnym. W 1936 roku został proboszczem parafii Bebelno. Następnie kolejno obejmował parafie: Cierno (1941), Złotniki, Goleniowy (1947), Dzierzgów (1958), Chlina (1964). Zmarł 21 V 1965 roku po operacji żołądka w jednym z krakowskich szpitali. Pochowany na cmentarzu w Złotnikach.
44BANACH Piotr29 maj 19411945Urodził się 17 maja 1907 roku w Pstroszycach (par. Miechów). W roku 1926 ukończył gimnazjum w Miechowie. Na lata 1926-33 przypada jego nauka w Seminarium Duchownym w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1933 roku. Obejmował kolejno wikariaty: Działoszyce (10 VI 1933), Bolesław (1935), Gnojno (27 IX 1935), Wiślica (14 XI 1935), Stopnica (9 VII 1937), Świętomarz (17 XII 1938), Kije (7 IX 1940). Dekretem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z dnia 13 marca 1937 r. został mianowany kapelanem rezerwy Wojska Polskiego. Przez pierwsze miesiące swojego pobytu w Bebelnie pełnił rolę czasowego zarządcy parafii. Po objęciu probostwa w Bebelnie (29 maja 1941) pełnił swoją rolę do 1945 roku. W dniu 8 V 1945 objął parafię Stopnica. W październiku 1950 został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i oskarżony o tzw. szeptaną propagandę. W areszcie przebywał do lipca 1951 roku, po czym został zwolniony jako niewinny. Od 9 VI 1952 do 13 X 1953 roku był dziekanem dekanatu stopnickiego, a po jego podziale dziekanem w Stopnicy do 1967 roku. Zrezygnował z pełnionych funkcji ze względów zdrowotnych i osiadł w Domu Księży Emerytów w  Kielcach. Zmarł 5 marca 1968 roku w Kielcach i tam pochowany.
45GŁOWACKI Stanisław10 sierpień 19451958Urodził się 28 lutego 1910 roku. Ukończył szkołę powszechną w Zadrożu, a następnie Gimnazjum Państwowe w Olkuszu. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w  Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 15.05.1935 r. Piątego lipca 1935 został skierowany jako wikariusz do Kościelca, a  w  roku 1938 do Książa Wielkiego. Obowiązki proboszcza pełnił w parafiach: Szreniawa (od 27 III 1940); Szczekociny (od 11 VI 1942); Jędrzejów - parafia św. Trójcy (od 27 VI 1944). Parafię Bebelno objął 10 sierpnia 1945 roku. Dał się zauważyć jako gorliwy kapłan, a jego pełną poświęcenia pracę duszpasterską i administracyjno - gospodarczą zauważył biskup kielecki Cz. Kaczmarek. Piątego listopada 1958 roku objął parafię Chełmce, zaś w 1967 roku Imbramowice. Tam pasterzował do roku 1981. Zmarł nagle 29 czerwca 1981 roku.
46TYTKO Jan19581966Urodził się 31 maja 1920 roku w Jędrzejowie. Ukończył kolejno: Szkołę Powszechną, Prywatne Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Jędrzejowie. Wstąpił do Seminarium Duchownego 25 sierpnia 1940 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia 1947 roku. Kolejno obejmował wikariaty: Wzdół (od 16 VI 1947); Sokolnica (od 03 I 1948); Wiślica (od 03 I 1949); Daleszyce (od 29 III 1952); Stopnica (od 09 VI 1953); Pińczów (od 18 VIII 1956); Olkusz (od 27 VI 1958). Pierwsze probostwo objął w parafii Bebelno. Z Bebelna odszedł na własną prośbę na parafię do Wrocieryża. Następnie wrócił w okolice Bebelna i obejmował kolejno parafie - Secemin (od 25 II 1971) i Nagłowice (od 10 IX 1973). Potem (1976) objął parafię w Świniarach. Przeszedł na emeryturę 15 grudnia 1984 roku na własną prośbę, do Domu Księży Emerytów. Tam zmarł 7 lipca 1987 roku.
47BANAŚ Alfons30 kwiecień 19661982Urodził się 1929 roku w Zagórzu. Ukończył Publiczną Szkołę Powszechną, a następnie prywatne Kursy Gimnazjalne. Później uczył się w Państwowym Liceum i Gimnazjum w  Jędrzejowie, następnie w Prywatnym Liceum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach. Do Seminarium wstąpił 12 września 1949 roku. Parafię Bebelno objął 30 kwietnia 1966 roku (wcześniej, w latach 1962-1966 był proboszczem parafii św. Mikołaja b. w. Małoszów), pasterzował w niej przez szesnaście lat. Zapamiętany przez parafian jako dobry gospodarz. Z  Bebelna odszedł do Węgleszyna. Zmarł nagle w momencie ubierania się do sprawowania Mszy Świętej.
48SIDEŁ
Władysław
19821984Urodził się 24 maja 1933 r. w Brynicy, w powiecie kieleckim. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Brynicy i Kostomłotach, później do Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W 1953 r. wstąpił do Kieleckiego Seminarium Duchownego, został wyświęcony w 1959 r. W latach 1959-1975 pracował na wikariatach w Łanach Wielkich, Nawarzycach, Dzierzgowie, Węgleszynie, Sokolinie, Sieciechowicach, Lisowie, Górach, Imielnie, Oksie. W 1975 r. otrzymał nominację na wikariusza-ekonoma, później proboszcza parafii Cisów. W cztery lata później został proboszczem w Mieronicach, potem w Bebelnie. W latach 1985-1990 był proboszczem w Drugni, następnie w Bolminie. Od 1992 r. do 2005 r. pełnił funkcję proboszcza parafii Makoszyn. Od 2005 r. przebywał w Domu Księży Emerytów w Kielcach. Zmarł 25 października 2018 r. Pochowany na cmentarzu w Chełmcach.
49BARCZYK Józefczerwiec 19841990Urodzony w 1935 (Szreniawa - diec. sosnowiecka), wyświęcony w 1960. Do Bebelna przybył w połowie roku 1984. Parafianie pamiętają go jako dobrego gospodarza. Za jego probostwa została wybudowana na cmentarzu kaplica cmentarna. Bardzo dokładny pod względem posługi duszpasterskiej. Odszedł z  Bebelna w 1990 roku i objął parafię Kluczewsko. Otrzymał godność kanonika. Nie zapomina o swoich dawnych parafianach, odwiedzając ich przy różnych okazjach, służąc posługą duszpasterską.
50MICHALSKI Leopold1990sierpień 1997Po opuszczeniu Bebelna objął parafię w Świniarach. Zmarł 8 lutego 2006 r. i jest pochowany w Kazimierzy Wielkiej.
51KLIMAS Jerzysierpień 1997lipiec 2013Urodzony w 1947 (Częstochowa), wyświęcony – 1980, magister teologii. Po opuszczeniu parafii Bebelno objął parafię św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krajkowie.
52STĘPIEŃ
Zenon
lipiec 2013luty 2019Urodzony w 1953 (Czarnca), wyświęcony – 1979. Przed objęciem par. Bebelno był proboszczem parafii Dzierzgów.
53SALWA Kazimierzluty 2019(adm.) Mgr teol., ur. 1964 (Samsonów), wyśw. 1993. Przed objęciem par. Bebelno był wikariuszem w parafii św. Bartłomieja w Chęcinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.