Warunki użytkowania

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje i materiały zamieszczone w serwisie Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice zostały przedstawione w dobrej wierze. Gromadząc je starałem się je zweryfikować w możliwie najszerszym zakresie i dołożyłem wszelkich starań aby były w jak największym stopniu autentyczne i aktualne. Jednakże ze względu na charakter serwisu części informacji nie można zweryfikować. Dotyczy to w szczególności spisanych przekazów ustnych które mogą być obarczone pewnymi nieścisłościami lub nawet błędami. Tak więc używając tego serwisu jako materiału źródłowego należy wykazać się ostrożnością w przytaczaniu faktów. W związku z powyższym nie biorę jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki (w tym także wszelakie szkody i ew. utracone korzyści) wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie.

 

Licencja

Licencja Creative Commons
Wybrane treści zawarte w serwisie Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice. autor Wojciech Cichecki udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Licencja ta dotyczy tylko wybranej treści zamieszczonej w tym serwisie (np. tekst, fotografie, mapy, rysunki). Licencja ta nie dotyczy np. oprogramowania użytego do budowy czy działania samego serwisu oraz wszystkich innych elementów niezwiązanych z treścią serwisu. Wszystkie treści zawarte w serwisie, oprócz wymienionych poniżej, udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości czy dany materiał dostępny w tym serwisie można użyć w ramach ww. licencji, należy skontaktować się w tej kwestii z autorem serwisu.

UWAGA: Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów.
Wszystkie prawa autorskie do materiałów zawartych w tym serwisie, wymienionych poniżej należą do ich autorów i/lub prawnych właścicieli. Licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) NIE SĄ OBJĘTE następujące materiały zawarte w tym serwisie:

Rysunki:

 • Plan bebelskiego kościoła z 1863 roku
 • Wygląd bebelskiego kościoła z 1903 roku
 • Zabytkowy kościół w Bebelnie, praca w konkursie „Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego (2009)”
 • Kościół w Bebelnie, praca w konkursie „Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego (2009)”
 • Kościół w Bebelnie
 • Próba rekonstrukcji granic lasów w okolicach Bebelna
 • Próba rekonstrukcji rozmieszczenia zbiorników wodnych na terenie Bebelna
 • Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych Bebelna
 • Herb Ostoja
 • Herb Wieniawa
 • Herb Jastrzębiec
 • Herb Oksza
 • Herb Starykoń
 • Obrachunek robocizny
 • Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych Krasowa
 • Herb Zadora
 • Zespół dworski w Krasowie
 • Zespół dworski w Krasowie, próba naniesienia na współczesną zabudowę
 • Herb Wąż
 • Herb Łodzia
 • Plan dworu w Krasówku
 • Zespół dworski w Krasówku
 • Zespół dworski w Krasówku, próba naniesienia na współczesną zabudowę
 • Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych Krzepina
 • Herb Szreniawa
 • Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych Ludwinowa
 • Fragment planu sytuacyjnego do projektu szkoły powszechnej w Bebelnie
 • Plakat propagandowy z czasów PRL
 • Palmowa Niedziela
 • Święcone
 • Śmigus dyngus
 • Zielone świątki
 • Processya Bożego Ciała
 • Wigilia w chacie wiejskiej
 • Kołomyjka
 • Omłot zboża cepami
 • Pieczenie chleba
 • Kiszenie kapusty
 • Siedziba Makólskich w Dzierzgowie
 • Agnieszka z Jackowskich Katerla

Fotografie:

 • Fragment odpisu aktu erekcyjnego bebelskiego kościoła
 • Strony tytułowe Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis oraz Liber beneficiorum Dioecesis Gnesnensis
 • Strony tytułowe Adami Goslavii […] Disputatio de persona in qua Jacobo Martini […] respondetur oraz Disputatio Ethica De Veritate Virtute Morali Ex Libro Ethicorum Nicomachiorum potissimum quatro desumta [!]
 • Ks. Piotr Czerna
 • Główny ołtarz [1936 r.]
 • Kościół bebelski [1936 r.]
 • Kościół i jego najbliższa okolica [1936 r.]
 • Kościół i plebania – widok od strony południowej [1936 r.]
 • Ks. Piotr Banach
 • Bebelski kościół sprzed remontu w 1968 roku
 • Wnętrze kościoła sprzed remontu w 1968 roku – widok na ołtarze boczne i prezbiterium
 • Chór męski parafii Bebelno im. św. Cecylii
 • Portret Doroty z Bebelna Gosławskiej
 • Opis dóbr Bebelno i Ludwinów w Kurjerze Warszawskim z 1855 r.
 • Opis Bebelna w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Ogłoszenie o licytacji dóbr Bebelno i Ludwinów w Gazecie Warszawskiej z 1886 r.
 • Stroje ludowe z regionu włoszczowskiego z okresu II p. XIX w.
 • Stodoła w jednej z zagród w Krzepinie [1972 r.]
 • Studnia w jednej z krzepińskich zagród [1972 r.]
 • Wycinanie torfu [1943 r.]
 • Układanie torfu [ok. 1939-1945]
 • Bebelska orkiestra okresu międzywojennego
 • Straż ogniowa w Bebelnie
 • Bebelno – fragment zabudowy Zakościela [1936 r.]
 • Bebelno – fragment zabudowy Zakościela [1936 r.]
 • Bebelanki podczas występu w Domu Strażaka w Bebelnie [2001 r.]
 • Budynek starej zlewni mleka tuż przed przebudową
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka – prace wewnątrz
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka – prace przy więźbie dachowej
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka – pomoc dzieci i młodzieży
 • Gminne obchody Dnia Strażaka 2006 – przemarsz uczestników do kościoła
 • Gminne obchody Dnia Strażaka 2006 – poczty sztandarowe
 • Przekazanie sztandaru bebelskiej OSP
 • Męski chór parafialny podczas występu (80-lecie OSP Bebelno)
 • Kobyla Wieś w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Widok na pola Krasowa
 • Widok na fragment zabudowy Krasowa
 • Krasów w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Nagrobek Sabina Przyłęckiego na cmentarzu w Lisowie
 • Krasówek w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Tak wyglądały wiejskie drogi w okresie międzywojennym [1939]
 • Ogłoszenie o licytacji majątku Krzepin w „Gazecie Warszawskiej” z 1849 r.
 • Ogłoszenie o ponownej licytacji majątku Krzepin w „Gazecie Warszawskiej” z 1850 r
 • Opis Krzepina w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Ogłoszenie o licytacji majątku Krzepin w „Gazecie Warszawskiej” z 1893 r
 • Budynek krzepińskiego dworu [lata 60 XX w.]
 • Wiejskie dzieci z okresu międzywojennego [ok. 1918-1939]
 • Fragment zabudowy Krzepina [1972 r.]
 • Wiejskie dzieci z okresu międzywojennego [ok. 1920-1939]
 • Podłazie w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Sulików w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskichFragment ogłoszenia o licytacji majątku Sulików w „Gazecie Warszawskiej” z 1893 r.
 • Opis Szczodrowa w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Chłopi na tle chaty [1918 r.]
 • Dyplom ukończenia studiów Wincentego Przybyszewskiego
 • Członkowie Zarządu Gminnego i Rady Gminnej w Radkowie oraz członkowie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Bebelnie [1936 r.]
 • Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę szkoły w Bebelnie [1936 r.]
 • Grono nauczycielskie i budynek szkoły w 1940 r.
 • Antoni Suliga [1935 r.]
 • Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – zebrani goście
 • Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – odsłonięcie tablicy
 • Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – uroczysta akademia
 • Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie – uroczyste przecięcie wstęgi
 • Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie – zebrani goście
 • Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – poczet rodziców ze sztandarem
 • Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – przekazanie sztandaru uczniom
 • Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – akademia
 • Podpisanie porozumienia o przejęciu szkoły
 • Zygmunt Chmieleński
 • Kpt. Franciszek Pieniak „Przebój”
 • Mjr Mieczysław Tarchalski „Marcin”
 • Mjr Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”
 • Ppor. Bronisław Skóra-Skoczyński „Robotnik”
 • Zdjęcie wykonane po bitwie pod Krzepinem
 • Orzełek Armii Krajowej
 • Tablica upamiętniająca walki pod Kossowem
 • Opaska noszona przez partyzantów Batalionów Chłopskich
 • Orzełek Armii Ludowej
 • Krzyż NSZ
 • Darcie pierza [1985 r.]
 • Kołowrotek
 • Krosna
 • Ręczny udój mleka [1974 r.]
 • Kobiety piorące w rzece [1937 r.]
 • Żelazko na węgiel drzewny
 • Wyżymanie upranych rzeczy
 • Lampa naftowa (zawieszana)
 • Siew zboża siewnikiem konnym [1932 r.]
 • Omłot zboża młocarnią napędzaną silnikiem spalinowym [1931 r.]
 • Snopy zboża na ściernisku, tuż po związaniu [lata 70 XX w.]
 • Snopy zboża zestawione w mendle [lata 70 XX w.]
 • Kobiety podczas rżnięcia zboża sierpami [lata 30 XX w.]
 • Zwózka snopów zboża [lata 30 XX w.]
 • Ręczne wykopki [1939 r.]
 • Widok na bebelskie Wieżysko [1996 r.]
 • Badania wykopaliskowe na Wieżysku – maj 2002 r. [1]
 • Badania wykopaliskowe na Wieżysku – maj 2002 r. [2]
 • Szelągi litewskie i koronne Jana II Kazimierza
 • Pierwsza strona rozprawy Franciszka Makólskiego [1820 r.]
 • Podpis Franciszka Makólskiego
 • Akt ślubu Józefa Katerli i Agnieszki Jackowskiej z 1824 r.

Materiały wideo:

 • Jubileusz 80.lecia Szkoły Podstawowej w Bebelnie (grudzień 2018 r.)
 • Biesiada Literacka. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego w Bebelnie. (wrzesień 2018 r.)
 • Film o związkach Bebelna i okolic z rodziną pisarza Stefana Żeromskiego (wrzesień 2018 r.)
 • Dożynki Gminne Bebelno 2018. Część artystyczna (sierpień 2018 r.)
 • Dożynki Gminne Bebelno 2018. Część oficjalna (sierpień 2018 r.)
 • Zaproszenie na IV Dożynki Gminne Bebelno 2018 (sierpień 2018 r.)
 • Majówka Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Bebelno 2017 (maj 2017 r.)
 • Koncert noworoczny MOD Włoszczowa w Bebelnie (styczeń 2017 r.)
 • Odsłonięcie pomnika w Krzepinie 12.08.1990 r.

Mapy:

 • Powiat włoszczowski na początku XX w.
 • Obszar parafii Bebelno na mapie województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI w.
 • Bebelno na mapie z 1804 r.
 • Bebelno i okolice na mapie województwa sandomierskiego z 1786 r.
 • Bebelno i okolice na mapie województwa sandomierskiego z lat 1788-1791
 • Bebelno na mapie z 1804 r.
 • Teren parafii Bebelno na mapie „3rd Military Mapping Survey of Austria-Hungary”, 1890 r.
 • Bebelno na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Miejscowości parafii Bebelno na Mapie topograficznej Królestwa Polskiego z 1839 r.
 • Kobyla Wieś i okoliczne miejscowości na mapie z 1925 r.
 • Krasów i Krasówek na Mapie Galicji Zachodniej 1804 r.
 • Krasów i Krasówek na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Krzepin na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Ludwinów, Kobyla Wieś oraz obszar dawnego Szczodrowa na Mapie Taktycznej Polski z 1936
 • Podłazie na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Skociszewy na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Sulików na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Zagórcze na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Tajne szkoły wykryte w latach 1870-1904 w guberni kieleckiej
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Sulików (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Podłazie (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Kobyla Wieś (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Bebelno (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Krzepin (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Krasów, Krasówek (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Bebelno i okolica (fragment) – MAPIRE

Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga uzyskania odrębnej zgody od ich autorów i/lub prawnych właścicieli. W ewentualnym uzyskaniu takiej zgody serwis Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice nie pośredniczy.

 

Informacja o plikach COOKIES

W ramach serwisu wykorzystywane są tzw. pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom ochrony danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych funkcji, a w efekcie prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Poziom ochrony przeglądarki określa samodzielnie użytkownik w jej ustawieniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasady działania cookies zostały przedstawione np. tutaj.

Szczegółowe informacje o tym jak zmienić konfigurację obsługi cookies w swojej przeglądarce, powinny się znajdować w plikach/systemie jej pomocy.