Podziękowania

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim mojej żonie Monice, głównie za wyrozumiałość i poświęcony mi czas, a także wszystkim tym bez których pomocy i wsparcia serwis ten nie powstałby w takiej formie jak obecnie. Poniższy wykaz starałem się opracować w miarę skrupulatnie aczkolwiek nie wykluczam, iż kogoś mogłem nieumyślnie pominąć (niestety pamięć ludzka nie jest doskonała), za co serdecznie przepraszam.

Zatem w tym miejscu chciałbym podziękować osobom i instytucjom (alfabetycznie):

 • Banaszek Rafał (fotografie)
 • Barankiewicz Marek (fotografie)
 • Bulski Piotr (materiały źródłowe)
 • † Cichecki Henryk (wspomnienia)
 • Cichecki Bartosz (tłumaczenie, wideo)
 • Dyksiński Marian (fotografie)
 • Frej Ewa (praca dyplomowa)
 • ks. Gacia Tadeusz (przekład z łaciny)
 • Hanusek Stefania – Muzeum Zagłębia w Będzinie (fotografia)
 • Janaczek Stanisław (księgozbiór, uwagi, wprowadzenie)
 • Kaczmarek Marian (materiały źródłowe)
 • Kosiński Tadeusz – Muzeum Narodowe Kielce (informacje)
 • Kowalczyk Jerzy (fotografie)
 • Lesiak Stefan (fotografie, dokumenty)
 • Literacka Elżbieta (praca dyplomowa)
 • † Marcinkowski Ryszard (księgozbiór)
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe (fotografie)
 • Natkowska Teresa (praca dyplomowa)
 • Nowak Cezary (księgozbiór, fotografie)
 • Smerkowski Artur (obraz)
 • Suliga Adam (indeks małżeństw)
 • Suliga Anna (praca dyplomowa)
 • Suliga Leon (informacje, uwagi)
 • Suliga Jerzy (materiały źródłowe)
 • Suliga Michał – Online s.c. (fotografie)
 • Ślęzak Robert (biografie księży)
 • Tarnik Marek (fotografie)
 • Wiśniewski Zdzisław – Radomszczański Niezależny Portal Regionalny (fotografie)
 • Witerska Agata – Fundacja Ośrodka KARTA (fotografie)
 • Woźniak Mariusz (fotografie)
 • Wydra Katarzyna – Plenerownia (fotografie)
 • † Zborowska Wiesława (fotografie)
 • Zegadło Damian – Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola (fotografie)

oraz wszystkim pozostałym…

Aktualizacja: 18.07.2019