Na starych mapach – Bebelno i okolice – podsumowanie (cz. 7)

Przez ostatnie kilka tygodni mogli?my ?ledzi? jak wygl?da?o Bebelno i okolice ponad 200 lat temu. Umo?liwi?a nam to mapa tzw. Galicji Zachodniej – The First Military Survey 1763-1787, jaka zosta?a udost?pniona przez serwis Mapire. Podane lata mapy (lata w których zosta?a opracowana) s? nieco myl?ce, gdy?  dane interesuj?cego nas obszaru …

Na starych mapach – Kobyla Wieś/Ludwinów (cz. 3)

Kobyla Wie? – to w?a?nie jej po?wi?cona jest kolejna cz??? cyklu w którym przygl?damy si? rodzinnym terenom na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony). Kobyla Wie? – pró?no wspó?cze?nie szuka? na naszym terenie miejscowo?ci o takiej nazwie. Kobyla Wie? (jeszcze wcze?niej nazywana Kobylim Polem) obecnie nie …

Kolejne odnośniki do Map Google

W serwisie pojawi?y si? kolejne odsy?acze do Map Google (GM») w artyku?ach zwi?zanych z miejscowo?ciami: Bebelno, Kobyla Wie?, Krasów, Krasówek, Krzepin, Ludwinów. Dodano tak?e odsy?acze do Map Google zwi?zane z takimi obiektami jak: ko?ció?, cmentarz, szko?a. Zapraszam!