Na starych mapach – Kobyla Wieś/Ludwinów (cz. 3)

Kobyla Wie? – to w?a?nie jej po?wi?cona jest kolejna cz??? cyklu w którym przygl?damy si? rodzinnym terenom na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony). Kobyla Wie? – pró?no wspó?cze?nie szuka? na naszym terenie miejscowo?ci o takiej nazwie. Kobyla Wie? (jeszcze wcze?niej nazywana Kobylim Polem) obecnie nie …