Na starych mapach – Kobyla Wieś/Ludwinów (cz. 3)

Kobyla Wie? – to w?a?nie jej po?wi?cona jest kolejna cz??? cyklu w którym przygl?damy si? rodzinnym terenom na starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony). Kobyla Wie? – pró?no wspó?cze?nie szuka? na naszym terenie miejscowo?ci o takiej nazwie. Kobyla Wie? (jeszcze wcze?niej nazywana Kobylim Polem) obecnie nie …

Na starych mapach – Podłazie (cz. 2)

Zapraszam dzisiaj na kolejn? cz??? cyklu w którym dok?adnie przygl?damy si? starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony), a dok?adniej naszym rodzinnym terenom. Pod?azie – dawniej odr?bna miejscowo??, a obecnie przysió?ek D?bia – dzi? po?wi??my mu troch? wi?cej uwagi. Dawne Pod?azie i jego lokalizacja to w zasadzie …

Na starych mapach – Sulików (cz. 1)

Jaki? czas temu w Sieci trafi?em na jedn? z map imperium Habsburgów (Maps of the Habsburg Empire) – First Military Survey (1763-1787). Jest to mapa przedstawiaj?ca tzw. Galicj? Zachodni? lub Now? Galicj? (niem. Neu-Galizien, West-Galizien). Galicja Zachodnia zosta?a utworzona z ziem polskich zagarni?tych przez Austri? na mocy III rozbioru Polski w 1795 i w takiej formie istnia?a w …

Odnośniki do Map Google

Do opisów miejscowo?ci: Pod?azie, Skociszewy, Sulików, Szczodrów, Zagórcze, dodano odsy?acze (GM») u?atwiaj?ce odnalezienie i obejrzenie tych miejscowo?ci w us?udze Mapy Google. Oczywi?cie sukcesywnie funkcjonalno?? ta b?dzie dodawana do opisów pozosta?ych miejscowo?ci. Zapraszam!