Na starych mapach – Podłazie (cz. 2)

Zapraszam dzisiaj na kolejn? cz??? cyklu w którym dok?adnie przygl?damy si? starej mapie Galicji Zachodniej (wi?cej informacji na pocz?tku tej strony), a dok?adniej naszym rodzinnym terenom. Pod?azie – dawniej odr?bna miejscowo??, a obecnie przysió?ek D?bia – dzi? po?wi??my mu troch? wi?cej uwagi. Dawne Pod?azie i jego lokalizacja to w zasadzie …

Obchody kolejnych, jesiennych rocznic…

W nawi?zaniu do ubieg?orocznych, jesiennych obchodów kolejnych rocznic, zwi?zanych z wydarzeniami z okresu II wojny ?wiatowej – jakie rozegra?y si? na naszym terenie, zamieszczam kilka odsy?aczy do poszczególnych relacji zwi?zanych z tymi wydarzeniami: Serwis internetowy Gminy Secemin („krwawa niedziela” w Bichniowie) Serwis internetowy Echa Dnia („krwawa niedziela” w Bichniowie) Serwis …

Nowa odsłona serwisu

Zapraszam do „od?wie?onego” serwisu W?drówki przez stulecia. Bebelno i okolice. Strona doczeka?a si? modyfikacji wygl?du graficznego, kilku drobnych zmian technicznych oraz zosta?a dostosowana do przegl?dania na urz?dzeniach mobilnych (np. smartfony, tablety). Mam nadzieje, ?e dzi?ki temu poznawanie historii naszego regionu stanie si? jeszcze ?atwiejsze i przyjemniejsze. Oczekuj? tak?e na wszelkie …

Na starych mapach – Sulików (cz. 1)

Jaki? czas temu w Sieci trafi?em na jedn? z map imperium Habsburgów (Maps of the Habsburg Empire) – First Military Survey (1763-1787). Jest to mapa przedstawiaj?ca tzw. Galicj? Zachodni? lub Now? Galicj? (niem. Neu-Galizien, West-Galizien). Galicja Zachodnia zosta?a utworzona z ziem polskich zagarni?tych przez Austri? na mocy III rozbioru Polski w 1795 i w takiej formie istnia?a w …