MOD Włoszczowa znowu w Bebelnie

W niedzielne, mro?ne popo?udnie 21 stycznia MOD W?oszczowa da?a pi?kny koncert w Bebelnie. Mimo zimna i mrozu panuj?cego na zewn?trz klimat koncertu by? ciep?y a wr?cz rodzinny. Bebelska publiczno?? ciep?o przyj??a muzykuj?c? m?odzie? i jeszcze gor?cej po?egna?a owacjami na stoj?co. By?y bisy i mi?e s?owa skierowane do muzyków orkiestry. Znakomicie, jak …