Bebelno z lotu ptaka… [zdjęcia]

Zapraszam wszystkich do nowego dzia?u jaki powsta? w serwisie. Z lotu ptaka… – bo taka jest jego nazwa – b?dzie zawiera? materia?y w postaci zdj?? oraz filmów, ukazuj?ce widok na Bebelno z nieco wi?kszej wysoko?ci ni? dane nam go ogl?da? na co dzie?. My?l?, ?e z biegiem czasu dzia? b?dzie …