Obchody kolejnych rocznic…

Jako, ?e w serwisie do?? d?ugo nie pojawia?y si? ?adne informacje o kolejnych rocznicach wydarze? zwi?zanych z II wojn? ?wiatow?, chcia?bym zebra? i przedstawi? poni?ej strony po?wi?cone 75. rocznicy potyczki na Zwierzy?cu (2019 r.) oraz 74. rocznicy bitwy pod Krzepinem, Radkowem i Kossowem (2018 r.). 75. rocznica potyczki na Zwierzy?cu – …