Przynależność administracyjna

Od uzyskania niepodległości po dzień dzisiejszy

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Bebelno z pozostałymi miejscowościami w nowym podziale administracyjnym państwa dalej odnajdujemy w gminie Radków, tą w powiecie włoszczowskim, a ten w nowo powstałym województwie kieleckim. Wyjątek stanowiło Podłazie, które terytorialnie należało do gminy Węgleszyn, a ta z kolei położona była na terenie powiatu jędrzejowskiego. Stan taki przetrwał do wybuchu II wojny światowej.

Województwo Kieleckie 1919-1938 (z zaznaczonym terenem parafii Bebelno), opr. wł. na podstawie J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych - Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe. (red. G. Okła), Kielce 2002, s. 110.
Województwo Kieleckie 1919-1938 (z zaznaczonym terenem parafii Bebelno), opr. wł. na podstawie J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych – Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe. (red. G. Okła), Kielce 2002, s. 110.

Wraz z wybuchem II wojny światowej interesujący nas teren wraz z powiatem włoszczowskim znalazł się w utworzonym przez okupanta generalnym gubernatorstwie. W końcu października 1939 roku powiat włoszczowski został zlikwidowany, a jego terytorium zostało włączone do powiatu jędrzejowskiego.

Po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku przywrócono podział administracyjny sprzed 1 września 1939 roku, który przetrwał do roku 1954 kiedy to nastąpiła likwidacja gmin. Tak więc Bebelno i pozostałe miejscowości po wojnie z powrotem znalazły się w gminie Radków, powiecie włoszczowskim i województwie kieleckim.

Lata 1950-1960 to szereg zmian ustrojowo-terytorialnych w wyniku których m.in. w 1954 roku gminy zastąpiono gromadami (ustawa z dnia 25.09.1954), które stanowiły jednostki podziału terytorialnego stopnia podstawowego.

Jak już wspomniano, z końcem 1954 roku utworzono gromady z organami władzy jakim były Gromadzkie Rady Narodowe. Gromada Bebelno (podobnie jak i 41 innych GRN w ówczesnym powiecie włoszczowskim) została powołana uchwałą Nr 131/54 WRN w Kielcach z dnia 29.09.1954 r. Liczba gromad w latach kolejnych stopniowo malała w skutek ich łączenia. Pierwszego stycznia 1969 r. doszło do likwidacji GRN w Bebelnie do której należały także: Ludwinów, Kobyla Wieś, Krzepin, Skociszewy, Krasówek oraz wcześniej Krasów i Sulików (które już wcześniej, bo 1 stycznia 1959 r. zostały przyłączone do gromady Radków). Po likwidacji GRN w Bebelnie, Bebelno, Ludwinów i Kobylą Wieś przyłączono do gromady Konieczno, a Krzepin, Krasówek i Skociszewy do gromady Radków, w których przetrwały administracyjnie do czasu likwidacji gromad w 1973 roku.

Województwo Kieleckie 1950-1975 (z zaznaczonym terenem parafii Bebelno), opr. wł. na podstawie J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych - Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe. (red. G. Okła), Kielce 2002, s. 111.
Województwo Kieleckie 1950-1975 (z zaznaczonym terenem parafii Bebelno), opr. wł. na podstawie J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych – Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe. (red. G. Okła), Kielce 2002, s. 111.

W roku 1973 powrócono do gmin jako podstawowych jednostek podziału terytorialnego, w związku z tym Bebelno i Ludwinów znalazły się w gminie Włoszczowa; Krasów, Sulików i Skociszewy znalazły się w gminie Moskorzew – gdyż gmina Radków nie została ponownie utworzona, a Krzepin i Zagórcze w gminie Secemin. Wszystkie gminy przetrwały do czerwca 1975 roku w województwie kieleckim.

Pierwszy czerwca 1975 roku to likwidacja powiatów. Od tego momentu istnieje dwustopniowy podział administracyjny państwa. Jednostką stopnia podstawowego jest gmina, a jednostką stopnia wojewódzkiego – województwa, których utworzono wtedy 49 w miejsce 17. istniejących. W związku z powyższym w granicach województwa kieleckiego pozostały Bebelno i Ludwinów (gmina Włoszczowa), a w obrębie województwa częstochowskiego znalazły się Skociszewy, Krasów i Sulików (gmina Moskorzew) oraz Krzepin (gmina Secemin).

W roku 1982 (na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dn. 26 lipca 1982 roku) na terenie województwa częstochowskiego zostaje ponownie utworzona gmina Radków i w jej skład wchodzą m.in. interesujące nas Krasów, Skociszewy i Sulików.

W roku 1998 powstał rządowy projekt nowego podziału administracyjnego kraju, zakładający utworzenie nowych województw i powstanie powiatów. W projekcie tym interesujący nas obszar znalazł się w powiecie włoszczowskim, a ten w województwie małopolskim z siedzibą w Krakowie.

ierwotny plan podziału województwa małopolskiego (z zaznaczonym powiatem włoszczowskim), opr. wł. na podstawie Czy będzie to reforma równych szans?, „Głos Włoszczowy”, (1998), nr 04, s. 13.
Pierwotny plan podziału województwa małopolskiego (z zaznaczonym powiatem włoszczowskim), opr. wł. na podstawie Czy będzie to reforma równych szans?, „Głos Włoszczowy”, (1998), nr 04, s. 13.

Projekt nowego podziału kraju budził jednak wiele kontrowersji w całym kraju. W wyniku różnego rodzaju debat, a niekiedy i protestów powstała koncepcja utworzenia województwa staropolskiego z siedzibą w Częstochowie, w skład którego wchodziłaby ziemia włoszczowska wraz z miejscowościami parafii Bebelno. Wedle tego projektu, zwanego także „paktem włoszczowskim”- od miejsca spotkania i obrad tzw. „szczytu staropolskiego” w którym uczestniczyli przedstawiciele Częstochowy i Kielc, siedzibami wicewojewodów miały być Kielce i Sandomierz. Projekt ten ostatecznie upadł w wyniku silnego lobbingu parlamentarzystów ze śląska, którzy byli przeciwni odłączeniu od swego regionu Częstochowy.

Ostatecznie 24 lipca 1998 roku uchwalono trójstopniowy podział terytorialny państwa który obowiązuje do dziś. Bebelno i Ludwinów znalazły się w gminie Włoszczowa; Krasów, Skociszewy i Sulików w gminie Radków, a Krzepin (z Zagórczem) w gminie Secemin. Wszystkie gminy znajdują się na terenie powiatu włoszczowskiego, a ten na terenie województwa świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach.

Bebelno i okolica na tle administracji państwowej na przestrzeni wieków

OdGminaPowiatWojewództwoTerytorium
II poł. IX w.ziemia łęczycka, dzielnica wielkopolska
lata 70. X w.Polska
(wchodzi w skład państwa Mieszka I)
1136 (lub wcześniej)kasztelania małogoskaprowincja łęczycka (łęczycko-sieradzka)Polska
lata 60. XII wiekukasztelania małogoskaprowincja (później dzielnica i ziemia) sandomierskaPolska
1363powiat chęcińskiziemia sandomierskaPolska
XV w.powiat chęcińskiwojewództwo sandomierskiePolska
II poł. XVII w.powiat chęcińskiwojewództwo sandomierskieRzeczpospolita Polska (I)
1795powiat chęcińskiwojewództwo sandomierskieGalicja Zachodnia (zabór austriacki) (departament radomski)
1796powiat (cyrkuł) kieleckiwojewództwo sandomierskieGalicja Zachodnia (zabór austriacki) (departament radomski)
1803powiat (cyrkuł) kieleckiwojewództwo sandomierskieGubernium austriackie (zabór austriacki) (departament radomski)
1809powiat kieleckidepartament radomskiKsięstwo Warszawskie (zależne od Francji)
1816powiat jędrzejowskiobwód kielecki, województwo krakowskieKrólestwo Polskie (okupacja rosyjska)
1837powiat jędrzejowskiobwód kielecki, gubernia krakowskaKrólestwo Polskie (okupacja rosyjska)
1841powiat jędrzejowskiobwód kielecki, gubernia kieleckaKrólestwo Polskie (okupacja rosyjska)
1842powiat jędrzejowskiokręg sądowy kielecki, gubernia kieleckaKrólestwo Polskie (okupacja rosyjska)
1845powiat jędrzejowskigubernia radomskaKrólestwo Polskie (okupacja rosyjska)
1866powiat jędrzejowskigubernia kieleckaKrólestwo Polskie (okupacja rosyjska)
1867gmina Radkówpowiat włoszczowskigubernia kieleckaKrólestwo Polskie (okupacja rosyjska)
1915gmina Radkówobwód (powiat) włoszczowskigubernatorstwo kieleckieKrólestwo Polskie (okupacja austro-węgierska)
1915gmina Radkówobwód (powiat) włoszczowskigenerał-gubernatorstwo w KielcachKrólestwo Polskie (okupacja austro-węgierska)
1918gmina Radkówpowiat włoszczowskiwojewództwo kieleckieRzeczpospolita Polska (II)
1918Podłazie - gmina Węgleszynpowiat jędrzejowskiwojewództwo kieleckieRzeczpospolita Polska (II)
1939gmina Radkówpowiat włoszczowskidystrykt radomski, województwo kieleckieGeneralne Gubernatorstwo (okupacja niemiecka)
październik 1939gmina Radkówpowiat jędrzejowskidystrykt radomski, województwo kieleckieGeneralne Gubernatorstwo (okupacja niemiecka)
1945gmina Radkówpowiat włoszczowskiwojewództwo kieleckieRzeczpospolita Polska (II)
1952gmina Radkówpowiat włoszczowskiwojewództwo kieleckiePolska Rzeczpospolita Ludowa
1 styczeń 1955Bebelno, Ludwinów, Kobyla Wieś, Krasów, Skociszewy, Sulików, Krzepin – gromada Bebelno (Sulików po pewnym czasie przeszedł do gromady Radków)powiat włoszczowskiwojewództwo kieleckiePolska Rzeczpospolita Ludowa
1 styczeń 1969Bebelno, Ludwinów, Kobyla Wieś – gromada Konieczno
Krasów, Skociszewy, Sulików, Krzepin – gromada Radków

powiat włoszczowskiwojewództwo kieleckiePolska Rzeczpospolita Ludowa
1 styczeń 1973Bebelno, Ludwinów – gmina Włoszczowapowiat włoszczowskiwojewództwo kieleckiePolska Rzeczpospolita Ludowa
Krasów, Skociszewy, Sulików – gmina Moskorzew
Krzepin – gmina Secemin
1 czerwiec 1975Bebelno, Ludwinów – gmina Włoszczowawojewództwo kieleckiePolska Rzeczpospolita Ludowa
Krasów, Skociszewy, Sulików – gmina Moskorzewwojewództwo częstochowskie
Krzepin – gmina Secemin
1982Bebelno, Ludwinów - gmina Włoszczowa województwo kieleckiePolska Rzeczpospolita Ludowa
Krasów, Skociszewy, Sulików – gmina Radkówwojewództwo częstochowskie
Krzepin – gmina Secemin
1989Bebelno, Ludwinów - gmina Włoszczowa województwo kieleckieRzeczpospolita Polska (III)
Krasów, Skociszewy, Sulików – gmina Radkówwojewództwo częstochowskie
Krzepin – gmina Secemin
1998Bebelno, Ludwinów - gmina Włoszczowapowiat włoszczowski województwo świętokrzyskieRzeczpospolita Polska (III)
Krasów, Skociszewy, Sulików – gmina Radków
Krzepin – gmina Secemin
Źródło: Opracowanie własne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.