Przynależność administracyjna

Pod zaborami

Jeśli chodzi o podział administracyjny po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej, obszar parafii Bebelno wraz z całym województwem sandomierskim znalazł się pod zaborem austriackim w tzw. Galicji Zachodniej, która była zarządzana przez Gubernium w Krakowie (lata 1795-1803), a później w 1803, po połączeniu Galicji Wschodniej z Zachodnią, podlegał Gubernium austriackiemu we Lwowie. W roku 1796 powiat chęciński został zlikwidowany, a w jego miejsce utworzono znacznie większy powiat (cyrkuł) kielecki. Dalsze reformy administracyjne władz austriackich nie miały w sumie już żadnego znaczenia dla interesującego nas terenu.

Województwo Krakowskie 1816-1845 (z zaznaczonym terenem parafii Bebelno), opr. wł. na podstawie J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych - Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe. (red. G. Okła), Kielce 2002, s. 108.
Województwo Krakowskie 1816-1845 (z zaznaczonym terenem parafii Bebelno), opr. wł. na podstawie J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych – Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe. (red. G. Okła), Kielce 2002, s. 108.

W okresie wojen napoleońskich, na mocy podpisanego w 1809 roku pokoju w Schönbrunn, podjęto decyzję o powiększeniu utworzonego w 1807 roku Księstwa Warszawskiego m.in. o ziemie byłego województwa sandomierskiego. Interesujący nas obszar znalazł się wówczas w powiecie kieleckim, a ten włączony został w skład departamentu radomskiego.

Po likwidacji Księstwa Warszawskiego, na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego, Bebelno i okolice wraz z powiatem kieleckim zostało włączone do Królestwa Polskiego wchodzącego w skład imperium carów rosyjskich. Na mocy postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 16 stycznia 1816 roku interesujący nas obszar wraz powiatem kieleckim wszedł w skład nowej jednostki podziału administracyjnego, jaką był obwód – do obwodu kieleckiego, a ten z kolei został włączony do województwa krakowskiego (ze stolicą w Kielcach).

Powiat włoszczowski na początku XX w. J. M. Bazewicz, Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, Warszawa 1907, s. 27.
Powiat włoszczowski na początku XX w. J. M. Bazewicz, Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego, Warszawa 1907, s. 27.

W roku 1837 wszystkie województwa zmieniają nazwy na gubernie, tak więc Bebelno i okolice znalazły się w guberni krakowskiej.

W roku 1841 gubernia krakowska zostaje przemianowana na gubernię kielecką. Rok później w wyniku ukazu carskiego następuje dalsza zmiana nazewnictwa, a mianowicie obwody zmieniono na powiaty, a dotychczasowe powiaty na okręgi (sądowe).

Z dniem 1 stycznia 1845 roku w Królestwie Polskim wprowadzono nowy podział administracyjny i miejscowości parafii Bebelno weszły w skład utworzonej guberni radomskiej.

Na mocy aktów prawnych z roku 1866, w roku kolejnym wprowadzono nowy podział administracyjny Królestwa Polskiego. Ponownie została utworzona gubernia kielecka, w skład której wszedł interesujący nas obszar.

Gubernia Kielecka 1867-1915 (z zaznaczonym terenem parafii Bebelno), opr. wł. na podstawie J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych - Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe. (red. G. Okła), Kielce 2002, s. 109.
Gubernia Kielecka 1867-1915 (z zaznaczonym terenem parafii Bebelno), opr. wł. na podstawie J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych – Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe. (red. G. Okła), Kielce 2002, s. 109.

W roku 1867 z zachodniej części powiatu kieleckiego i północnej powiatu olkuskiego utworzony został powiat włoszczowski, a w nim wraz z trzynastoma innymi, została utworzona gmina Radków do której wówczas administracyjnie przyłączono Bebelno i pozostałe miejscowości parafii (łącznie z prawobrzeżnym Podłaziem). Stan taki przetrwał do wybuchu I wojny światowej.

Wraz z wybuchem I wojny światowej, okupacyjne władze austriackie 15 maja 1915 roku, na zajętych terenach utworzyły m.in. gubernatorstwo kieleckie (z tymczasową siedzibą w Miechowie) w skład którego wszedł obwód włoszczowski (który zastąpił dawny powiat), a w nim Bebelno wraz z pozostałymi interesującymi nas miejscowościami. Nie trzeba było długo czekać na kolejne zmiany. W połowie lipca gubernatorstwo kieleckie przemianowano na Wojskowe Gubernatorstwo w Kielcach, a 28 sierpnia tego samego roku wraz z gubernatorstwem piotrkowskim połączono je w jedno Generał-Gubernatorstwo w Kielcach, którego siedzibę 1 października przeniesiono do Lublina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.