Niecki. Muzeum Wsi Kieleckiej, Park Etnograficzny w Tokarni [2008 r.]. Foto W. Cichecki.

Niecki. Muzeum Wsi Kieleckiej, Park Etnograficzny w Tokarni [2008 r.]. Foto W. Cichecki.