Witam!

Witam w nowym serwisie po?wi?conym historii Bebelna o najbli?szych okolic. Mam nadziej?, i? ka?dy zainteresowany znajdzie tutaj temat który b?dzie dla niego interesuj?cy. Licz? tak?e na komentarze, uwagi, spostrze?enia i propozycje rozwoju serwisu od jego u?ytkowników. Lektur? serwisu proponuj? rozpocz?? od informacji dotycz?cych tego serwisu. Zatem ZAPRASZAM!