Ilość uczniów w bebelskiej szkole na przestrzeni lat. Opr. własne.

Ilość uczniów w bebelskiej szkole na przestrzeni lat. Opr. własne.