Wnętrze kościoła - jedna ze stacji drogi krzyżowej [2006 r.]. Foto W. Cichecki.

Wnętrze kościoła – jedna ze stacji drogi krzyżowej [2006 r.]. Foto W. Cichecki.