Opis Szczodrowa w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

Opis Szczodrowa w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.