Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych (kursywa) Krasowa, opr. własne, www.maps.google.com.

Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych (kursywa) Krasowa, opr. własne, www.maps.google.com.