Stodoła w jednej z zagród w Krzepinie [1972 r.]. Ap.

Stodoła w jednej z zagród w Krzepinie [1972 r.]. Ap.