Warunki użytkowania

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje i materiały zamieszczone w serwisie Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice zostały przedstawione w dobrej wierze. Gromadząc je starałem się je zweryfikować w możliwie najszerszym zakresie i dołożyłem wszelkich starań aby były w jak największym stopniu autentyczne i aktualne. Jednakże ze względu na charakter serwisu części informacji nie można zweryfikować. Dotyczy to w szczególności spisanych przekazów ustnych które mogą być obarczone pewnymi nieścisłościami lub nawet błędami. Tak więc używając tego serwisu jako materiału źródłowego należy wykazać się ostrożnością w przytaczaniu faktów. W związku z powyższym nie biorę jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki (w tym także wszelakie szkody i ew. utracone korzyści) wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w tym serwisie.

 

Licencja

Licencja Creative Commons
Wybrane treści zawarte w serwisie Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice. autor Wojciech Cichecki udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Licencja ta dotyczy tylko wybranej treści zamieszczonej w tym serwisie (np. tekst, fotografie, mapy, rysunki). Licencja ta nie dotyczy np. oprogramowania użytego do budowy czy działania samego serwisu oraz wszystkich innych elementów niezwiązanych z treścią serwisu. Wszystkie treści zawarte w serwisie, oprócz wymienionych poniżej, udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości czy dany materiał dostępny w tym serwisie można użyć w ramach ww. licencji, należy skontaktować się w tej kwestii z autorem serwisu.

UWAGA: Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów.
Wszystkie prawa autorskie do materiałów zawartych w tym serwisie, wymienionych poniżej należą do ich autorów i/lub prawnych właścicieli. Licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) NIE SĄ OBJĘTE następujące materiały zawarte w tym serwisie:

Rysunki:

 • Plan bebelskiego kościoła z 1863 roku
 • Wygląd bebelskiego kościoła z 1903 roku
 • Zabytkowy kościół w Bebelnie, praca w konkursie „Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego (2009)”
 • Kościół w Bebelnie, praca w konkursie „Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego (2009)”
 • Kościół w Bebelnie
 • Próba rekonstrukcji granic lasów w okolicach Bebelna
 • Próba rekonstrukcji rozmieszczenia zbiorników wodnych na terenie Bebelna
 • Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych Bebelna
 • Herb Ostoja
 • Herb Wieniawa
 • Herb Jastrzębiec
 • Herb Oksza
 • Herb Starykoń
 • Obrachunek robocizny
 • Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych Krasowa
 • Herb Zadora
 • Zespół dworski w Krasowie
 • Zespół dworski w Krasowie, próba naniesienia na współczesną zabudowę
 • Herb Wąż
 • Herb Łodzia
 • Plan dworu w Krasówku
 • Zespół dworski w Krasówku
 • Zespół dworski w Krasówku, próba naniesienia na współczesną zabudowę
 • Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych Krzepina
 • Herb Szreniawa
 • Orientacyjne rozmieszczenie niektórych części miejscowości i nazw miejscowych Ludwinowa
 • Fragment planu sytuacyjnego do projektu szkoły powszechnej w Bebelnie
 • Plakat propagandowy z czasów PRL
 • Palmowa Niedziela
 • Święcone
 • Śmigus dyngus
 • Zielone świątki
 • Processya Bożego Ciała
 • Wigilia w chacie wiejskiej
 • Kołomyjka
 • Omłot zboża cepami
 • Pieczenie chleba
 • Kiszenie kapusty
 • Siedziba Makólskich w Dzierzgowie
 • Agnieszka z Jackowskich Katerla

Fotografie:

 • Fragment odpisu aktu erekcyjnego bebelskiego kościoła
 • Strony tytułowe Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis oraz Liber beneficiorum Dioecesis Gnesnensis
 • Strony tytułowe Adami Goslavii […] Disputatio de persona in qua Jacobo Martini […] respondetur oraz Disputatio Ethica De Veritate Virtute Morali Ex Libro Ethicorum Nicomachiorum potissimum quatro desumta [!]
 • Ks. Piotr Czerna
 • Główny ołtarz [1936 r.]
 • Kościół bebelski [1936 r.]
 • Kościół i jego najbliższa okolica [1936 r.]
 • Kościół i plebania – widok od strony południowej [1936 r.]
 • Ks. Piotr Banach
 • Bebelski kościół sprzed remontu w 1968 roku
 • Wnętrze kościoła sprzed remontu w 1968 roku – widok na ołtarze boczne i prezbiterium
 • Chór męski parafii Bebelno im. św. Cecylii
 • Portret Doroty z Bebelna Gosławskiej
 • Opis dóbr Bebelno i Ludwinów w Kurjerze Warszawskim z 1855 r.
 • Opis Bebelna w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Ogłoszenie o licytacji dóbr Bebelno i Ludwinów w Gazecie Warszawskiej z 1886 r.
 • Stroje ludowe z regionu włoszczowskiego z okresu II p. XIX w.
 • Stodoła w jednej z zagród w Krzepinie [1972 r.]
 • Studnia w jednej z krzepińskich zagród [1972 r.]
 • Wycinanie torfu [1943 r.]
 • Układanie torfu [ok. 1939-1945]
 • Bebelska orkiestra okresu międzywojennego
 • Straż ogniowa w Bebelnie
 • Bebelno – fragment zabudowy Zakościela [1936 r.]
 • Bebelno – fragment zabudowy Zakościela [1936 r.]
 • Bebelanki podczas występu w Domu Strażaka w Bebelnie [2001 r.]
 • Budynek starej zlewni mleka tuż przed przebudową
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka – prace wewnątrz
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka – prace przy więźbie dachowej
 • Rozbudowa budynku zlewni mleka – pomoc dzieci i młodzieży
 • Gminne obchody Dnia Strażaka 2006 – przemarsz uczestników do kościoła
 • Gminne obchody Dnia Strażaka 2006 – poczty sztandarowe
 • Przekazanie sztandaru bebelskiej OSP
 • Męski chór parafialny podczas występu (80-lecie OSP Bebelno)
 • Kobyla Wieś w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Widok na pola Krasowa
 • Widok na fragment zabudowy Krasowa
 • Krasów w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Nagrobek Sabina Przyłęckiego na cmentarzu w Lisowie
 • Krasówek w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Tak wyglądały wiejskie drogi w okresie międzywojennym [1939]
 • Ogłoszenie o licytacji majątku Krzepin w „Gazecie Warszawskiej” z 1849 r.
 • Ogłoszenie o ponownej licytacji majątku Krzepin w „Gazecie Warszawskiej” z 1850 r
 • Opis Krzepina w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Ogłoszenie o licytacji majątku Krzepin w „Gazecie Warszawskiej” z 1893 r
 • Budynek krzepińskiego dworu [lata 60 XX w.]
 • Wiejskie dzieci z okresu międzywojennego [ok. 1918-1939]
 • Fragment zabudowy Krzepina [1972 r.]
 • Wiejskie dzieci z okresu międzywojennego [ok. 1920-1939]
 • Podłazie w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Sulików w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskichFragment ogłoszenia o licytacji majątku Sulików w „Gazecie Warszawskiej” z 1893 r.
 • Opis Szczodrowa w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Chłopi na tle chaty [1918 r.]
 • Dyplom ukończenia studiów Wincentego Przybyszewskiego
 • Członkowie Zarządu Gminnego i Rady Gminnej w Radkowie oraz członkowie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Bebelnie [1936 r.]
 • Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę szkoły w Bebelnie [1936 r.]
 • Grono nauczycielskie i budynek szkoły w 1940 r.
 • Antoni Suliga [1935 r.]
 • Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – zebrani goście
 • Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – odsłonięcie tablicy
 • Uroczystość nadania imienia W. Przybyszewskiego szkole w Bebelnie – uroczysta akademia
 • Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie – uroczyste przecięcie wstęgi
 • Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie – zebrani goście
 • Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – poczet rodziców ze sztandarem
 • Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – przekazanie sztandaru uczniom
 • Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – akademia
 • Podpisanie porozumienia o przejęciu szkoły
 • Zygmunt Chmieleński
 • Kpt. Franciszek Pieniak „Przebój”
 • Mjr Mieczysław Tarchalski „Marcin”
 • Mjr Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”
 • Ppor. Bronisław Skóra-Skoczyński „Robotnik”
 • Zdjęcie wykonane po bitwie pod Krzepinem
 • Orzełek Armii Krajowej
 • Tablica upamiętniająca walki pod Kossowem
 • Opaska noszona przez partyzantów Batalionów Chłopskich
 • Orzełek Armii Ludowej
 • Krzyż NSZ
 • Darcie pierza [1985 r.]
 • Kołowrotek
 • Krosna
 • Ręczny udój mleka [1974 r.]
 • Kobiety piorące w rzece [1937 r.]
 • Żelazko na węgiel drzewny
 • Wyżymanie upranych rzeczy
 • Lampa naftowa (zawieszana)
 • Siew zboża siewnikiem konnym [1932 r.]
 • Omłot zboża młocarnią napędzaną silnikiem spalinowym [1931 r.]
 • Snopy zboża na ściernisku, tuż po związaniu [lata 70 XX w.]
 • Snopy zboża zestawione w mendle [lata 70 XX w.]
 • Kobiety podczas rżnięcia zboża sierpami [lata 30 XX w.]
 • Zwózka snopów zboża [lata 30 XX w.]
 • Ręczne wykopki [1939 r.]
 • Widok na bebelskie Wieżysko [1996 r.]
 • Badania wykopaliskowe na Wieżysku – maj 2002 r. [1]
 • Badania wykopaliskowe na Wieżysku – maj 2002 r. [2]
 • Szelągi litewskie i koronne Jana II Kazimierza
 • Pierwsza strona rozprawy Franciszka Makólskiego [1820 r.]
 • Podpis Franciszka Makólskiego
 • Akt ślubu Józefa Katerli i Agnieszki Jackowskiej z 1824 r.

Mapy:

 • Powiat włoszczowski na początku XX w.
 • Obszar parafii Bebelno na mapie województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI w.
 • Bebelno na mapie z 1804 r.
 • Bebelno i okolice na mapie województwa sandomierskiego z 1786 r.
 • Bebelno i okolice na mapie województwa sandomierskiego z lat 1788-1791
 • Bebelno na mapie z 1804 r.
 • Teren parafii Bebelno na mapie „3rd Military Mapping Survey of Austria-Hungary”, 1890 r.
 • Bebelno na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Miejscowości parafii Bebelno na Mapie topograficznej Królestwa Polskiego z 1839 r.
 • Kobyla Wieś i okoliczne miejscowości na mapie z 1925 r.
 • Krasów i Krasówek na Mapie Galicji Zachodniej 1804 r.
 • Krasów i Krasówek na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Krzepin na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Ludwinów, Kobyla Wieś oraz obszar dawnego Szczodrowa na Mapie Taktycznej Polski z 1936
 • Podłazie na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Skociszewy na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Sulików na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Zagórcze na Mapie Taktycznej Polski z 1936 r.
 • Tajne szkoły wykryte w latach 1870-1904 w guberni kieleckiej
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Sulików (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Podłazie (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Kobyla Wieś (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Bebelno (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Krzepin (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Krasów, Krasówek (fragment) – MAPIRE
 • Maps of the Habsburg Empire – First Military Survey (1763-1787) – Bebelno i okolica (fragment) – MAPIRE

Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga uzyskania odrębnej zgody od ich autorów i/lub prawnych właścicieli. W ewentualnym uzyskaniu takiej zgody serwis Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice nie pośredniczy.

 

Informacja o plikach COOKIES

W ramach serwisu wykorzystywane są tzw. pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom ochrony danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych funkcji, a w efekcie prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Poziom ochrony przeglądarki określa samodzielnie użytkownik w jej ustawieniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasady działania cookies zostały przedstawione np. tutaj.

Szczegółowe informacje o tym jak zmienić konfigurację obsługi cookies w swojej przeglądarce, powinny się znajdować w plikach/systemie jej pomocy.

 

Regulamin usługi Newsletter
 1. W regulaminie zostały użyte następujące pojęcia:
  1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu „Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice.” (http://bebelno.cichecki.net),
  2. usługa – otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji (Newslettera) o aktualnościach w serwisie „Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice.”,
  3. subskrypcja – czynności związane z udostępnieniem administratorowi, przez użytkownika, swojego adresu poczty elektronicznej oraz późniejsze potwierdzenie chęci subskrypcji,
  4. subskrybent – użytkownik korzystający z usługi,
  5. administrator – osoba lub osoby zajmujące się obsługą techniczną i merytoryczną serwisu „Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice.”.
 2. Dostawcą usługi jest administrator serwisu „Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice.”.
 3. Usługa dla wszystkich zainteresowanych jest świadczona nieodpłatnie.
 4. Usługa obejmuje przesyłanie na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji o aktualizacjach serwisu „Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice.” lub innych informacji związanych z działaniem serwisu.
 5. Aby usługa mogła być świadczona, użytkownik musi:
  1. zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności tego serwisu,
  2. zapoznać się i zaakceptować poniższy regulamin usługi,
  3. udostępnić administratorowi swój adres poczty elektronicznej na który będzie świadczona usługa i poprawnie przejść przez cały proces subskrypcji usługi.
 6. Informacje przesyłane w usłudze nie zawierają treści o charakterze komercyjnym.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne treści dołączane do przesyłanych przez niego informacji, przez dostawcę usługi poczty elektronicznej, z usług którego korzysta subskrybent.
 8. Subskrybent może w dowolnej chwili zrezygnować z usługi. Odsyłacz do rezygnacji z usługi znajduje się zawsze w ostatniej otrzymanej wiadomości świadczonej w ramach usługi.
 9. Podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej nie jest udostępniany osobom trzecim i służy tylko do świadczenia usługi przez administratora.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 11. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższego regulaminu w dowolnym terminie.
 12. O wszelakich zmianach regulaminu subskrybenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
___________
Uważasz że ciekawe? Udostępnij! 🙂