Historia Bebelna w pigułce

Przegl?daj?c ostatnio zasoby Sieci, w poszukiwaniu nowych informacji zwi?zanych z regionem, natrafi?em na d?wi?kowy zapis audycji radiowej z 8 czerwca 2014r. zwi?zanej tematycznie z Bebelnem. Jest to audycja z cyklu „Moc historii”, emitowanego co niedziel? w Radiu Kielce. Audycja tematycznie porusza histori? Bebelna, od czasów najdawniejszych. Autorzy, Bohdan Gumowski i …