Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagrała w Bebelnie

W niedziel?, 8 stycznia 2017r. w ko?ciele w Bebelnie, odby? si? Noworoczny Koncert Kol?d i Pastora?ek w wykonaniu M?odzie?owej Orkiestry D?tej DK W?oszczowa, pod batut? Micha?a Dudkiewicza. Orkiestra zaprezentowa?a kol?dy i pastora?ki. O koncercie tym mo?na tak?e przeczyta? na stronach: FB-MOD, Gminy W?oszczowa, Powiatu W?oszczowskiego oraz Echa Dnia. Dzi?kuj? p. …