Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie - przekazanie sztandaru uczniom przez dyrektora szkoły Jerzego Suligę [2008 r.]. Ap.

Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – przekazanie sztandaru uczniom przez dyrektora szkoły Jerzego Suligę [2008 r.]. Ap.