Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie - poczet rodziców ze sztandarem [2008 r.]. Ap.

Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły w Bebelnie – poczet rodziców ze sztandarem [2008 r.]. Ap.