Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie - zebrani goście [2005 r.]. Apa.

Otwarcie sali gimnastycznej w Bebelnie – zebrani goście [2005 r.]. Apa.