Grono nauczycielskie i budynek szkoły w 1940 r. Pierwszy z prawej - dyrektor Antoni Suliga. Ap.

Grono nauczycielskie i budynek szkoły w 1940 r. Pierwszy z prawej – dyrektor Antoni Suliga. Ap.