Wnętrze kościoła - ambona [2006 r.]. Foto W. Cichecki.

Wnętrze kościoła – ambona [2006 r.]. Foto W. Cichecki.