Peregrynacja kopii obrazu NMP w 2008 r. - OSP Bebelno. Foto W. Cichecki.

Peregrynacja kopii obrazu NMP w 2008 r. – OSP Bebelno. Foto W. Cichecki.