Wnętrze kościoła - ambona [2008 r.]. Foto W. Cichecki.

Wnętrze kościoła – ambona [2008 r.]. Foto W. Cichecki.