Fragment (fałszywego) odpisu aktu erekcyjnego bebelskiego kościoła. Cz. Hadamik, Bebelno koło Włoszczowy..., Kielce 2004, s. 41.

Fragment (fałszywego) odpisu aktu erekcyjnego bebelskiego kościoła. Cz. Hadamik, Bebelno koło Włoszczowy…, Kielce 2004, s. 41.