Kapliczka na bebelskim Zastawiu [2007 r.]. Foto W. Cichecki.

Kapliczka na bebelskim Zastawiu [2007 r.]. Foto W. Cichecki.