...i tuż po wycince [2006 r.]. Foto W. Cichecki.

…i tuż po wycince [2006 r.]. Foto W. Cichecki.