Nowa odsłona serwisu

Zapraszam do „od?wie?onego” serwisu W?drówki przez stulecia. Bebelno i okolice. Strona doczeka?a si? modyfikacji wygl?du graficznego, kilku drobnych zmian technicznych oraz zosta?a dostosowana do przegl?dania na urz?dzeniach mobilnych (np. smartfony, tablety). Mam nadzieje, ?e dzi?ki temu poznawanie historii naszego regionu stanie si? jeszcze ?atwiejsze i przyjemniejsze. Oczekuj? tak?e na wszelkie …

Na starych mapach – Sulików (cz. 1)

Jaki? czas temu w Sieci trafi?em na jedn? z map imperium Habsburgów (Maps of the Habsburg Empire) – First Military Survey (1763-1787). Jest to mapa przedstawiaj?ca tzw. Galicj? Zachodni? lub Now? Galicj? (niem. Neu-Galizien, West-Galizien). Galicja Zachodnia zosta?a utworzona z ziem polskich zagarni?tych przez Austri? na mocy III rozbioru Polski w 1795 i w takiej formie istnia?a w …

MOD Włoszczowa znowu w Bebelnie

W niedzielne, mro?ne popo?udnie 21 stycznia MOD W?oszczowa da?a pi?kny koncert w Bebelnie. Mimo zimna i mrozu panuj?cego na zewn?trz klimat koncertu by? ciep?y a wr?cz rodzinny. Bebelska publiczno?? ciep?o przyj??a muzykuj?c? m?odzie? i jeszcze gor?cej po?egna?a owacjami na stoj?co. By?y bisy i mi?e s?owa skierowane do muzyków orkiestry. Znakomicie, jak …