Początki

Szczodrów to nieistniejąca już od kilkuset lat średniowieczna osada, położona kiedyś przy drodze prowadzącej z Bebelna do Konieczna (obecnie droga polna). Jedynym żywym śladem jaki obecnie pozostał po Szczodrowie to nazwa pól na pograniczu Rogienic i Ludwinowa – Stodrów.

Trudno określić choćby orientacyjną datę powstania tej osady. Jeśli chodzi o wiek Szczodrowa niewiele pomoże tutaj analiza źródeł pisanych, gdyż w nich osada ta jest wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1505. Trudno zatem na podstawie tych danych określić na ile wcześniej wioska ta już istniała.

W trakcie przeprowadzania archeologicznych badań powierzchniowych nie zarejestrowano na interesującym obszarze żadnych znalezisk które mogłyby określić dokładniejszą lokalizację Szczodrowa. W dalszej części postaramy się przybliżyć hipotetyczne miejsce lokalizacji tej osady.

  • Możesz użyć następujących znaczników HTML : <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <s> <strike> <strong>

  • Komentarz RSS dla tego postu
Na górę