Przypuszczalne miejsce lokalizacji dawnego Szczodrowa widziane obecnie [2012 r.] od strony południowej (droga Rogienice - Bebelno). Foto W. Cichecki.

Przypuszczalne miejsce lokalizacji dawnego Szczodrowa widziane obecnie [2012 r.] od strony południowej (droga Rogienice – Bebelno). Foto W. Cichecki.