Podsumowanie

 • VII w. p.n.e. – pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Podłazia (ślady kultury łużyckiej)
 • XIV/XV – przypuszczalne założenie osady
 • 1474 – pierwsza wzmianka o osadzie
 • 1673 – jako właściciel Podłazia wymieniony jest Adam Chrząstowski
 • 1699 – jako właściciel wymieniany jest Stanisław Chrząstowski
 • 1715 – jako właściciel Podłazia wymieniany jest Jan Zygmunt Chmieleński, podczaszy mielecki i w tym też roku sprzedaje je Aleksandrowi Bystrzanowskiemu, cześnikowi czernichowskiemu
 • 1717 – Aleksander Bystrzanowski sprzedaje Podłazie Józefowi Michałowskiemu, stolnikowi różańskiemu
 • 1825 – Podłazie odnajdujemy w rękach Piotra Twardzickiego
 • 1847 – wzmiankowana na prawym brzegu Białej Nidy huta szkła
 • 1851 – właścicielem zostaje najprawdopodobniej Władysław Rogoziński (miejscowość zostaje wniesiona być może w formie posagu przez żonę – Julię Mariannę Zawadzińską)
 • 1871 – folwark Podłazie zostaje oddzielony od dóbr Kossów
 • lata 70. XX w. – Podłazie jest już wymieniane jako przysiółek pobliskiego Dąbia
 • Możesz użyć następujących znaczników HTML : <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <s> <strike> <strong>

 • Komentarz RSS dla tego postu
Na górę