Opis Krzepina w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

Opis Krzepina w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.