Widok od strony Krasowa na teren gdzie ulokowany był kompleks dworski w Krasówku [2010 r.]. Foto W. Cichecki.

Widok od strony Krasowa na teren gdzie ulokowany był kompleks dworski w Krasówku [2010 r.]. Foto W. Cichecki.