Teren na którym najprawdopodobniej znajdował się dwór w Krasowie. Widok od strony południowej [2010 r.]. Foto W. Cichecki.

Teren na którym najprawdopodobniej znajdował się dwór w Krasowie. Widok od strony południowej [2010 r.]. Foto W. Cichecki.